Přeskočit
Máte otázky? Náš tým podpory Vám rád pomůže: +1 646-887-3560
Chrono24 - Slovensko
Přihlásit nebo se registrovat

Obyvatelé státu Kalifornie zde najdou naše zásady ochrany osobních údajů CCPA

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a pověřence společnosti pro ochranu osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů:

Odpovědná osoba: Chrono24 GmbH (dále jako „Chrono24“)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Německo

E-mail:
Telefon: +49 (0)721 96693-0
Fax: +49 (0)721 96693-990

Pověřenec/pověřenkyně společnosti pro ochranu osobních údajů Chrono24 je k zastižení na níže uvedené adrese, k rukám Oddělení pro ochranu osobních údajů, příp. na .

Shromažďování a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich využívání

a) Při návštěvě webové stránky

Při načtení naší webové stránky Chrono24 odešle prohlížeč používaný na Vašem koncovém zařízení automaticky informace na server našich webových stránek. Tyto informace se dočasně uloží v tzv. log souboru. Následující informace se přitom budou shromažďovat bez Vašeho zásahu a po 20 týdnech se automaticky smažou:

 • IP adresa požadujícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL načteného souboru,
 • webová stránka, ze které je veden přístup (odkazovací URL),
 • ID relace,
 • uživatelský agent,
 • použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a jméno Vašeho poskytovatele přístupu.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro zajištění bezproblémového připojení webové stránky,
 • pro zajištění pohodlného využívání naší webové stránky a optimalizaci naší platformy,
 • pro zajištění a vyhodnocení bezpečnosti a stability systému,
 • pro rozpoznání a zabránění útokům na naši webovou stránku a
 • pro další interní statistické a administrativní účely.

Shromážděné osobní údaje zásadně nepoužíváme k vyvození závěrů o Vaší osobě. V případě útoku na síťovou infrastrukturu však bude Vaše IP adresa vyhodnocena k prosazení nebo odvrácení právních nároků.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů pro shromažďování osobních údajů.

Kromě toho používáme při návštěvě našich webových stránek soubory cookie a analytické služby. Další podrobnosti k tomu najdete v odstavcích 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Při registraci jako uživatel na naší platformě

Na naší platformě si mohou vytvořit uživatelský účet kupující a soukromí prodejci, stejně jako komerční obchodníci. Pro vytvoření uživatelského účtu je bezpodmínečně nutné zadání osobních údajů uvedených v bodech i), ii) a iii). Zpracování těchto osobních údajů provádíme proto,

 • abychom Vás mohli identifikovat jako našeho smluvního partnera,
 • pro zdůvodnění, obsahové uspořádání, zpracování a změnu smluvních vztahů s Vámi ohledně používání naší platformy a nabízených služeb,
 • pro kontrolu věrohodnosti zadaných údajů,
 • příp. pro navázání nutného kontaktu s Vámi v případě dotazů a
 • příp. pro uplatnění jakýchkoliv nároky vůči Vám.

Zpracování osobních údajů uvedených v bodech i), ii) a iii) probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům při použití platformy a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

Dále nutně potřebujeme znát Vaše daňové identifikační číslo, pokud naši platformu používáte k prodeji zboží. Zpracování Vašeho daňového identifikačního čísla probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jelikož máme na základě daňových právních předpisů povinnost hlásit transakce příslušným finančním úřadům.

V závislosti na typu uživatelského účtu máte částečnou možnost poskytovat dobrovolné informace. Zpracování takovýchto dobrovolně poskytnutých informací se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Tyto informace slouží pro zlepšení kontaktu s Vámi a zajištění rychlého vyjasnění jakýchkoli dotazů.

Po smazání Vašeho uživatelského účtu budou Vaše osobní údaje pro další použití automaticky smazány, pokud v souladu s čl. 6 odst.1 věty 1 písm. c GDPR nebudeme povinni z důvodu daňových a obchodních požadavků ohledně archivování a dokumentování (z obchodního zákoníku, trestního zákoníku, daňového zákona) k delšímu ukládání, nebo pokud jste s dalším ukládáním a uchováváním podle čl. 6 odst.1 větou 1 písm. a GDPR souhlasili.

i) Uživatelský účet myChrono24

Pro registraci jako uživatele (kupujícího) a vyřízení uživatelského účtu je bezpodmínečně nutné zadání následujících osobních údajů:

 • platná e-mailová adresa a
 • libovolně volitelné heslo.

Tyto osobní údaje slouží jako přihlašovací údaje pro uživatelský účet.

Kromě toho máte možnost uvést o sobě další dobrovolné informace:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • profilový obrázek,
 • Vaši adresu (ulici, poštovní směrovací číslo, místo, zemi) a také
 • Vaše telefonní číslo.
ii) Registrace nebo přihlášení pomocí účtu Google / Apple (poskytovatele třetí strany)

Při prvním přihlášení na Chrono24 nebo při dalším přihlášení do Vašeho účtu Chrono24 máte možnost se přihlašovat prostřednictvím poskytovatele třetí strany. Můžete ověřit svou totožnost také přihlašovacími údaji k Vašemu účtu Apple nebo Google a použít je k registraci nebo přihlašování na Chrono24.

Pokud se rozhodnete pro registraci nebo přihlašování prostřednictvím poskytovatele třetí strany, budete přesměrováni na příslušné webové stránky společnosti Apple nebo Google a tam se můžete přihlásit svými přístupovými údaji. Nakonec společnosti Apple nebo Google sdělíte, které údaje nám budou pro ověření Vaší totožnosti v rámci procesu registrace, popř. přihlášení sděleny. Přitom se jedná o:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • popř. stávající profilovou fotografii a
 • Vaši e-mailovou adresu (pokud jste se v případě přihlášení na zařízení Apple nerozhodli pro možnost „Skrýt e-mailovou adresu“).

Pokud neznáme Vaši e-mailovou adresu, zeptáme se Vás, zda již máte účet Chrono24. Pokud již máte účet Chrono24, je možné ho propojit s přihlašovacími údaji poskytovatele třetí strany. Pokud ještě žádný účet Chrono24 nemáte, můžete si s využitím přihlašovacích údajů poskytovatele třetí strany založit nový.

Zpracování osobních údajů se provádí podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu umožnit Vám používání doplňkové komfortní služby.

Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování a využívání Vašich osobních údajů ze strany společnosti Apple nebo Google i s tím související práva a možnosti nastavení týkající se ochrany soukromí můžete najít v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Apple a Zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

iii) Soukromý prodejce

Pro nastavení nabídek jako soukromý prodejce potřebujete nejprve uživatelský účet (viz odstavec i)). Pro zveřejnění nabídky na platformě je zásadně nutné zadat následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa (ulice, PSČ, obec, země)
 • Vaše telefonní číslo
 • Vaše datum narození a
 • Vaše DIČ
Při registraci k prodeji prostřednictvím svěřeneckého servisu

Abyste mohli prodávat své zboží v rámci svěřenského servisu, musíte se zaregistrovat jako soukromý prodejce pro prodej prostřednictvím svěřenského servisu.

V rámci registrace pro svěřenský servis požádáte o otevření svěřenského účtu u platební služby Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) společnosti Leetchi Corp. S.A., (sídlo společnosti: 59 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg). Tento účet bude později použit k zaúčtování výplat, které Vám byly přiděleny v rámci svěřenského servisu.

V souladu se zákony o boji proti praní špinavých peněz a financování teroristických organizací je společnost Leetchi Corp. S.A. povinna identifikovat každého prodejce na základě poskytnutých dokumentů a informací.

V rámci registrace pro svěřenecký servis se o Vás z tohoto důvodu shromáždí následující data a dokumenty a předají se společnosti Leetchi Corp. S.A.:

 • Příjmení, jméno, e-mailová adresa, datum narození, státní příslušnost a země trvalého pobytu.
 • Informace o tom, který bankovní účet by měl být použit pro výplaty.
 • Kopie platného úředního identifikačního dokladu:
  • Pro Němce německý občanský průkaz (přední a zadní strana), pro cizince žijící v Německu nebo v zahraničí cestovní pas.
  • V rámci EHP: Cestovní pas nebo státní občanský průkaz nebo řidičský průkaz. Pro osoby ze třetích zemí povolení k pobytu.
  • Mimo EHP: Cestovní pas nebo řidičský průkaz pro USA a Kanadu.
iv) Obchodník

Pro registraci jako komerční obchodník je zásadně nutné zadat následující osobní údaje:

 • Vaše firma
 • kontaktní osoba (jméno a příjmení)
 • Vaše adresa (ulice, PSČ, obec, země)
 • telefonní číslo
 • platná e-mailová adresa
 • volitelné uživatelské jméno
 • volitelné heslo
 • DIČ
 • IČO

Kromě toho máte možnost uvést další dobrovolné údaje:

 • číslo faxu
 • číslo mobilního telefonu
 • internetovou adresu

Za účelem autentifikace účtu obchodníka druhým faktorem obdržíte po vytvoření účtu obchodníka SMS zprávu. Přitom bude telefonní číslo, které zadáte, zasláno poskytovateli služeb Twilio, Inc. (645 Harrison Street, Third Floor, San Francisco, California 94107, USA). Společnost Twilio, Inc. provede dvoufaktorovou autentifikaci na základě zaslaného telefonního čísla.

Zpracování osobních údajů je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Chrono24 GmbH, který je k tomu dle uvedeného nezbytný, spočívá ve všeobecném zvýšení bezpečnosti tržiště a s tím spojené optimalizaci procesu realizace.

Pro tento typ 2-faktorové autentifikace využíváme služeb firmy Twilio, Inc. Se společností Twilio, Inc. byla uzavřena tzv. smlouva o zpracování na zakázku podle čl. 28 GDPR. Touto smlouvou se Twilio, Inc. zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Společnost Twilio Inc. má své sídlo v USA. Tudíž zde dochází při předání telefonních čísel k přenosu do třetí země. Předání údajů do USA je také přípustné, neboť společnost Chrono24 GmbH přijala uzavřením standardních ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR vhodnou záruku podle čl. 46 odst. 1 GDPR, aby zaručila přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Kromě toho podnikla společnost Twilio, Inc. vhodná dodatečná opatření, aby zaručila zachování přiměřené úrovně ochrany údajů.

V rámci registrace jako profesionální obchodník na Chrono24 může kromě toho dojít k tomu, že vám budeme zasílat tištěnou reklamu, abychom vás informovali o aktuálních trendech v segmentu hodinek. Přitom budou jednotlivým příslušným poskytovatelům služby, kteří vám budou zasílat tištěnou reklamu, poskytnuty následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa

Zpracování osobních údajů je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Chrono24 GmbH, který je k tomu dle uvedeného nezbytný, spočívá v realizaci nabídky přímé reklamy. Ta je na základě bodu odůvodnění 47 GDPR shledávána právně uznávaným oprávněným zájmem.

Registrace jako komerční obchodník je navíc možná, pokud se u nás přihlásíte prostřednictvím kontaktního formuláře, který se zobrazuje jako inzerát v LinkedIn. Vámi uvedené údaje používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně registrace jako komerční obchodník na Chrono24. V rámci použití kontaktního formuláře se zpracovávají následující údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše obchodní telefonní číslo

Zpracování osobních údajů je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Chrono24 GmbH, který je k tomu dle uvedeného nezbytný, vyplývá z výše uvedeného účelu, jímž je navázání kontaktu.

V průběhu navázání kontaktu budou Vámi uvedené údaje uloženy v CMR řešení Salesforce, jehož poskytovatelem je Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA). Se společností Salesforce.com, Inc. byla uzavřena tzv. smlouva o zpracování na zakázku podle čl. 28 GDPR. Touto smlouvou se Salesforce.com, Inc. zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Jelikož Salesforce.com, Inc. sídlí v USA, dochází k předání osobních údajů do třetí země. Toto předání údajů do USA je přípustné, neboť jsme se Salesforce.com, Inc. uzavřeli standardní ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Tato ustanovení představují vhodnou záruku realizace přiměřené úrovně ochrany údajů. Kromě toho Salesforce.com, Inc. přijala vhodná dodatečná opatření, aby zajistila, že bude zachována i tato úroveň ochrany údajů.

c) Při používání messengeru v rámci naší interní platformy

Jako registrovanému uživateli Vám nabízíme možnost komunikovat s námi nebo s obchodníkem / kupujícím / soukromým prodejcem v rámci interní platformy prostřednictvím našeho messengeru připraveného na webové stránce. Pro používání messengeru v rámci interní platformy je nutná registrace (viz odstavec 2. b).

Při použití našeho messengeru v rámci interní platformy budeme Vaše zaslané zprávy automaticky a ručně skenovat a analyzovat. Toto se provádí za účelem

 • předcházení podvodům,
 • odhalování protiprávních jednání a porušení našich Všeobecných obchodních podmínek,
 • jakož i zlepšování komunikace a služeb zákazníkům.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely platí podle GDPR jako uznaný oprávněný zájem.

Své zaslané a přijaté zprávy můžete spravovat sami a na požádání je nechat námi smazat. V případě pokusu o podvod, protiprávního jednání nebo porušení Všeobecných obchodních podmínek můžeme příslušné zprávy na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR i přes Vaši žádost o smazání nadále uchovávat pro důkazní účely a uplatnění, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

d) Automatické vytvoření zákaznického profilu

V rámci používání naší platformy jako registrovaný uživatel/obchodník vytvoříme pro Váš uživatelský účet zákaznický profil. Abyste dostávali pouze takové informace, které jsou pro Vás zajímavé, kategorizujeme a doplňujeme Váš zákaznický profil o další informace. Používáme k tomu:

 • informace o Vaší osobě (např. základní osobní údaje Vašeho zákaznického profilu),
 • dobu Vašeho členství,
 • statistické informace (např. způsob, frekvence a intenzita využívání webové stránky) a také
 • historii načtených nabídek, značek výrobců a nabízejících.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro statistická vyhodnocení,
 • pro výzkum trhu,
 • pro zajištění bezproblémové funkceschopnosti platformy a pro konfiguraci naší platformy odpovídající potřebám,
 • pro personalizaci našich služeb a k tomu,
 • abychom Vám poskytovali reklamu orientovanou výhradně na Vaše skutečné nebo domnělé potřeby a neobtěžovali Vás zbytečnou reklamou.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely platí podle GDPR jako uznaný oprávněný zájem.

V případě jakékoliv námitky proti vytvoření uživatelského profilu, vyhodnocení a personalizaci našich služeb a reklamy, kterou můžete kdykoli provést jedním klepnutím na tento odkaz, bude zpracování zastaveno a Váš uživatelský profil bude okamžitě smazán, pokud jste nedali souhlas k dodatečnému ukládání podle článku 6 odst.1 věta 1 písm. a GDPR.

Svou námitku můžete alternativně také kdykoliv odeslat na e-mailem.

e) Při využití svěřenského servisu

Chcete-li připravit a uzavřít kupní smlouvy s obchodníky/soukromými prodejci prostřednictvím našeho svěřenského servisu, potřebujete nejprve mít uživatelský účet (viz odstavec č. 2.b)i)). Navíc je bezpodmínečně nutné uvést následující údaje:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • Vaše adresa (ulice, poštovní směrovací číslo, místo, země) a
 • Vaše telefonní číslo.

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • ke kontrole a identifikaci, kdo je smluvním partnerem obchodníka/soukromého prodejce,
 • k podpoře při zdůvodnění, obsahovém uspořádání a realizaci kupních smluv a také
 • příp. pro potřebný kontakt s Vámi při dotazech.

V případě, že budete požadovat obchodní nabídku od obchodníka/soukromého prodejce nebo s obchodníkem/soukromým prodejcem uzavřete kupní smlouvu, předáme Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely také obchodníkovi/soukromému prodejci.

Zpracování Vašich výše uvedených údajů probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům při použití platformy a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

f) Při platbě přes Chrono24 prostřednictvím kreditní karty nebo bankovního převodu

Po uzavření kupní smlouvy na hodinky je můžete zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem. S cílem zajistit všeobecnou realizaci těchto platebních metod a zamezit možným podvodům jsou platby realizovány prostřednictvím poskytovatele služeb Mangopay SA (10 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg). Společnosti Mangopay jsou přitom předávány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa
 • Vaše údaje týkající se účtu, resp. kreditní karty

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR, jelikož je to potřebné pro naplnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou jste i Vy jako dotyčný kupující.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Mangopay (https://www.mangopay.com/de/privacy/ ).

Pokud budete platit kreditní kartou, můžete tuto platbu nechat provést také poskytovatele služeb Checkout Ltd. (54 Portland Place, London, W1B 1DY, United Kingdom). Přitom jsou společnosti Checkout poskytovány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše fakturační adresa
 • Případně odlišná dodací adresa

Toto zpracování údajů probíhá také na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR, jelikož je to potřebné pro naplnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou jste i Vy jako dotyčný kupující.

Společnost Checkout Ltd. má své sídlo ve Spojeném království. Tudíž zde dochází při předání osobních údajů k přenosu do třetí země. Předání údajů do Spojeného království je rovněž přípustné. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 odst. 3 GDPR pro Spojené království. To znamená, že ve Spojeném království existuje přiměřená úroveň ochrany poskytnutých osobních údajů. Další informace najdete ve stanovisku Evropské komise.

Kromě toho zde najdete i prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Checkout.

g) Při registraci do našeho informačního bulletinu (newsletteru)

Pokud jste podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. a GDPR dali výslovný souhlas, použijeme Vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom Vám pravidelně posílali náš personalizovaný bulletin. Pro přijímání informačního bulletinu postačí uvedení e-mailové adresy.

Za účelem přizpůsobení obsahu bulletinu si můžete na základě svých shromážděných osobních údajů založit profil zákazníka. Při tom se automaticky zpracovávají a analyzují osobní aspekty, jako jsou například afinita produktu vyplývající z objednávek, zájmy, rozhodnutí o koupi, preferovaná doba nákupu atd. tak, aby Vám bylo možné nabídnout relevantní nabídky. Navíc může být profilování provedeno podle čl. 6 odst.1 písm. f GDPR bez souhlasu na základě oprávněných zájmů (viz odstavec 2.c)).

Za určitých okolností použijeme Vaši e-mailovou adresu i bez Vašeho výslovného souhlasu k zasílání informací o podobných produktech naší společnosti za předpokladu, že jste našim stávajícím zákazníkem a nevznesli jste námitky proti použití Vaší e-mailové adresy. V případě stávající zákaznické reklamy se zakládá zpracování na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Zpracování Vaší e-mailové adresy pro účely přímého marketingu přitom platí v GDPR za uznaný zákonný zájem.

V obou případech je kdykoli možné odhlášení, např. prostřednictvím odkazu na konci každého bulletinu. Svou žádost o odhlášení můžete zaslat kdykoli e-mailem na .

Pro zasílání našeho newsletteru používáme nástroj Mailchimp společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000Atlanta, GA 30308 USA. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.
Další informace ke zpracování osobních údajů zprostředkovatelem naleznete na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Zasílání newsletteru našimi partnery

Pokud jste dali podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR výslovný souhlas, předáme Vaši e-mailovou adresu našim partnerům, společnosti Chrono24 Direct GmbH, Mendelejewstr. 2, 09117 Chemnitz, Německo, a společnosti Fratello Watches B.V., Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Nizozemsko. Naši partneři budou používat Vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání individuálně přizpůsobeného newsletteru s nabídkami, produktovými novinkami a akcemi. Pro přijímání newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu.

Odhlášení je kdykoliv možné, např. prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Svou žádost o odhlášení můžete zaslat také kdykoli e-mailem na .

h) Při použití našeho kontaktního formuláře

V případě jakýchkoli otázek Vám nabízíme možnost kontaktovat nás nebo obchodníka/soukromého prodejce prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. V případě, že byste chtěli směrovat Váš dotaz na obchodníka nebo soukromého prodejce, předáme jim Váš dotaz s kontaktem. Pro použití kontaktního formuláře jsou požadovány následující údaje:

 • platná e-mailová adresa a
 • Váš konkrétní dotaz resp. zpráva.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • abychom Vás mohli identifikovat,
 • abychom mohli zodpovědět Váš dotaz a
 • příp. pro předání příslušnému obchodníkovi/soukromému prodejci.

Kromě toho můžete pro rychlejší kontakt dobrovolně poskytnout své jméno a telefonní číslo.

V rámci používání našeho kontaktního formuláře můžeme Vaši zprávu příp. neskenovat a analyzovat. To se provádí za účelem předcházení podvodům a obecně k optimalizaci komunikace a služeb pro zákazníky.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření. Kromě toho se zpracování osobních údajů v souvislosti s žádostí o kontakt zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Tyto také vyplývají z výše uvedených účelů.

Osobní údaje, které jsme shromáždili pro použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení Vaší žádosti automaticky smazány.

i) Při kontaktování prostřednictvím aplikace WhatsApp

Nabízíme Vám také možnost nás kontaktovat prostřednictvím aplikace WhatsApp pomocí widgetu, který je viditelný při použití Chrono24.de v bodě „Máte otázky“. Pro použití tohoto servisu jsou požadovány následující údaje:

 • Číslo Vašeho mobilního telefonu
 • Váš konkrétní dotaz resp. zpráva

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • abychom Vás mohli identifikovat
 • abychom mohli odpovědět na Vaši zprávu

Kromě toho existuje možnost, že Váš profilový obrázek v aplikaci WhatsApp poznáme díky Vašemu nastavení ochrany soukromí.

V souvislosti s kontaktováním prostřednictvím aplikace můžeme Vaši zprávu příp. naskenovat a analyzovat. To se provádí za účelem předcházení podvodům a všeobecné optimalizace komunikace a služeb pro zákazníky.

Zpracování údajů v souvislosti s kontaktováním prostřednictvím aplikace WhatsApp probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. V něm obsažený požadovaný oprávněný zájem vyplývá ze snazšího navázání kontaktu, efektivnějšího zodpovězení Vašich otázek a z výše uvedených účelů.

Vaše zprávy budou přijímány smartphonem určeným pro kontaktování. Přitom nebude Váš kontakt uložen a osobní údaje, které jsme shromáždili, budou po vyřízení Vašeho požadavku ručně odstraněny.

Pro tuto formu kontaktu využíváme služeb WhatsApp, Inc. Se společností WhatsApp, Inc. byla uzavřena tzv. Smlouva o zpracování objednávek podle článku 28 GDPR. Touto smlouvou se WhatsApp, Inc. zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší objednávky v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

j) HubSpot

V rámci zlepšování svých online marketingových aktivit sázíme na HubSpot (2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko). Jedná se o softwarové řešení, kterým pokrýváme různé aspekty svého online marketingu.

Sem patří mimo jiné:

 • e-mailový marketing
 • reporting
 • kontaktní management
 • kontaktní formuláře

Tyto informace se ukládají na serverech našeho softwarového partnera HubSpot. Můžeme je použít k navázání kontaktu s návštěvníky našich webových stránek a k určení, které služby naší společnosti jsou pro ně zajímavé. Přitom se zpracovávají následující osobní údaje:

 • e-mailové adresy
 • jména a příjmení
 • zákaznické údaje

Zpracování Vašich osobních údajů se zakládá na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Ten vyplývá z optimalizace našich činností v online marketingu.

Veškeré námi shromážděné údaje podléhají ustanovením na ochranu osobních údajů a jsou používány výhradně pro výše uvedený účel.

Více informací k ustanovením na ochranu osobních údajů společnosti HubSpot najdete zde.

k) Při použití chatbotu

Prostřednictvím chatbotu Vám nabízíme možnost klást dotazy 24 hodin denně, na které Vám okamžitě odpovíme. Můžete nás také kontaktovat pomocí digitálního formuláře.

Pokud používáte zadávací pole, sbíráme Vámi zadané údaje, jako například Vaši e-mailovou adresu a jméno, abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Při prvním použití chatbotu je uživateli jednorázově přidělen „Universally Unique Identifier“ (UUID). To umožňuje v chatbotu kdykoli pokračovat v přerušené konverzaci, vyhledávání nebo zadání (podobně jako soubory cookie na webových stránkách). To se také uloží do událostí. UUID zůstává uložen v prohlížeči a přiřazen uživateli, dokud nebudou vymazána lokální data. Abychom neustále zlepšovali kvalitu chatbotu, sbíráme události, jako např. „chatbot byl zobrazen“, a události, na které jste klikli, jako např. „uživatel klikl na odpověď X“.

Údaje zadané prostřednictvím chatbotu jsou sbírány naším zpracovatelem (firmou Solvemate, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlín) a jsou pro nás zpracovány k dispozici pro vyhodnocení.

l) Při předání komentáře v našem magazínu

Máte možnost zanechat v našem magazínu na https://www.chrono24.sk/magazine/ komentář k některému ze zde dostupných článků. Pro zveřejnění komentáře musíte nutně zadat následující údaje:

 • své jméno,
 • platnou e-mailovou adresu a
 • komentář.

Komentování článků je dobrovolné. Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom mohli zveřejnit Váš komentář a umožnili ostatním uživatelům, aby na něj reagovali. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a sledovat případná porušení právních předpisů.

Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR.

K zadávání komentářů v našem časopise používáme nástroj Discourse od poskytovatele služeb Civilized Discourse Construction Kit, Inc. (dále jen: CDCK) (410 Clayton Ave El Cerrito, CA, 94530-3729, USA). S CDCK byla uzavřena tzv. smlouva o zpracování objednávky dle čl. 28 GDPR. CDCK touto smlouvou zaručuje, že zpracovává údaje podle našeho příkazu v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zaručuje ochranu práv dotčené osoby.

CDCK sídlí v USA. K předání do třetí země tedy dochází prostřednictvím předání osobních údajů. Předání údajů do USA je také přípustné, neboť jsme přijali uzavřením standardních ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR vhodnou záruku podle čl. 46 odst. 1 GDPR, abychom zaručili přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Kromě toho CDCK přijala vhodná dodatečná opatření, aby zajistila, že bude zachována i tato úroveň ochrany údajů.

Další informace ke zpracování osobních údajů zprostředkovatelem naleznete na https://www.discourse.org/privacy.

m) Hodnocení zákazníků přes Trustpilot

Váš názor na naše výrobky a naše služby je pro nás důležitý. Proto nabízíme možnost odevzdat hodnocení k naší platformě pomocí služby hodnocení www.trustpilot.com od Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. patro, 1112 Kodaň K, Dánsko; dále jenom „Trustpilot“). Když odevzdáte hodnocení, bude toto zveřejněno na naší webové stránce, jakož i na webové stránce Trustpilot. Vyhrazujeme si však právo na smazání nebo nezveřejnění.

Po úspěšném dokončení nákupu obdržíte od nás email se žádostí o hodnocení naší platformy a také našich služeb. V emailu najdete odkaz „Business Generated Link“ od společnosti Trustpilot, přes který se dostanete k Trustpilot-u a budete moci odevzdat hodnocení k Vaší transakci. „Business Generated Link“ obsahuje Vaše jméno a příjmení, Vaši zemi původu (například Německo), Vaši emailovou adresu a také ID transakce. Po kliknutí na odkaz budou Vaše osobní informace předány Trustpilot-u, abychom mohli Vaše hodnocení přiřadit k Vašemu nákupu a zajistit tak pravost hodnocení.

Uzavřeli jsme s Trustpilot-em smlouvu o zpracování zakázek pro využívání služby hodnocení. Díky této smlouvě dává Trustpilot záruku, že zpracovává údaje v souladu s nařízením o ochraně údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Kromě toho mohou být hodnocení odevzdaná přímo Trustpilot-u zveřejněna na naší webové stránce za předpokladu, že jsme byli schopni zajistit pravost hodnocení.

Zpracování údajů v rámci hodnocení zákazníků přes Trustpilot probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Tím chceme zajistit, aby naše webová stránka měla podobu odpovídající potřebám a byla optimalizovaná.

Další podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování údajů přes Trustpilot můžete najít v Zásadách ochrany údajů společnosti Trustpilot.

n) Hodnocení zákazníků prostřednictvím sitejabber

Pokud bude na základě vaší fakturační adresy zjištěno, že se nacházíte v USA, nabízíme vám možnost odeslat hodnocení o naší platformě prostřednictvím služby hodnocení www.sitejabber.com společnosti GGL Projects, Inc (1528 South El Camino Real, Suite 110, San Mateo, CA 94402). Pokud odešlete hodnocení, bude zveřejněno na webové stránce sitejabber.

Po úspěšném dokončení nákupu od nás obdržíte e-mail se žádostí o hodnocení naší platformy a také našich služeb. V e-mailu najdete odkaz "Review Request" od společnosti sitejabber, přes který se dostanete na sitejabber a budete moci odevzdat hodnocení k vaší transakci. Odkaz „Review Request“ obsahuje vaše jméno a příjmení, vaši emailovou adresu a ID transakce včetně data transakce. Po kliknutí na odkaz budou vaše osobní informace předány na sitejabbler, abychom mohli vaše hodnocení přiřadit k vašemu nákupu a zajistit tak pravost hodnocení.

Zákonnost zpracování údajů v souvislosti s odesláním hodnocení zákazníků prostřednictvím sitejabbler je založena na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Tím chceme zajistit, aby naše webová stránka měla podobu odpovídající potřebám a byla optimalizovaná na základě odevzdaných hodnocení a kritik.

Uzavřeli jsme se sitejabbler Data Processing Agreement pro využívání služby hodnocení ve smyslu čl. 28 GDPR. Touto smlouvou se služba hodnocení sitejabbler zaručuje, že zpracovává údaje v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Sitejabber má sídlo v USA. Tak zde dochází při předání osobních údajů k přenosu do třetí země. Předání údajů do USA je také přípustné, neboť jsme přijali uzavřením standardních ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR vhodnou záruku podle čl. 46 odst. 1 GDPR, abychom zaručili přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Kromě toho přijala společnost sitejabber vhodná dodatečná opatření, aby také zaručila zachování této úrovně ochrany údajů.

o) Při použití Watch Collection

Svoji sbírku hodinek můžete udržovat a spravovat online ve své osobní Watch Collection přidáním hodinek, ukládáním údajů a nahráním vlastních obrázků hodinek. Do Watch Collection můžete nahlížet doma i na cestách a stejně tak ji také spravovat. Watch Collection lze navíc použít ke sledování hodinek, které ještě nevlastníte. Watch Collection lze také použít k rychlému a snadnému odhadu hodnoty Vašich hodinek.

Přitom povinně evidujeme následující údaje:

 • Referenční číslo, značka, model, stav hodinek
 • Stav vlastnictví hodinek

Můžete také uvést nákupní cenu, čas a místo koupě a také nahrát obrázek hodinek. Jedná se však pouze o dobrovolné údaje.

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro dokumentaci a odhad hodnoty osobní sbírky uživatele
 • pro evidenci zájmu uživatelů o jednotlivé hodinky, které ještě nevlastní
 • pro statistické vyhodnocení kolem hodinek našich uživatelů
 • pro rozšíření katalogu produktů o nám doposud neznámé hodinky

U námi shromažďovaných údajů se nejedná o osobní údaje, ale pouze o údaje vztahující se k osobám. Údaje vztahující se k osobám jsou údaje bez přímého osobního odkazu, z nichž lze ovšem osobu odvodit. Proto také potřebujeme pro zpracování osobních údajů právní základ.

Zpracování těchto údajů vztahujících se k osobám se zakládá na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f) GDPR.

Oprávněným zájmem je zde použít Watch Collection jako zdroj informací pro trh s hodinkami statistickým vyhodnocováním údajů, abychom rozšířili naše know-how o současnou situaci na trhu a náš servis v budoucnu podle potřeb optimalizovali.

Pokud jste podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO výslovně souhlasili, budou uvedené údaje také použity k nákupu a prodeji hodinek ve Vaší Watch Collection.

p) Nákup a prodej hodinek ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi

Pokud jste se rozhodli prodat své hodinky přímo společnosti Chrono24 a podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas, budeme Vás kontaktovat e-mailem a ve spolupráci se společností Zeitauktion GmbH Vám předložíme nabídku ke koupi. K tomuto účelu budou firmě Zeitauktion GmbH každopádně předány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše e-mailová adresa
 • příp. Vaše textová zpráva
 • informace k nabízeným hodinkám (značka, model, referenční číslo)
 • Vaše telefonní číslo

Zpracování osobních údajů ve smyslu jejich přenosu společnosti Zeitauktion GmbH probíhá výhradně po Vašem předchozím výslovném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Nabízíme Vám službu nákupu hodinek ve spolupráci s našimi dceřinými společnostmi Chrono24 Direct GmbH a Xupes Watches Ltd. a naší partnerskou společností Zeitauktion GmbH. Přitom budou společnostem Chrono24 Direct GmbH, Xupes Watches Ltd. a Zeitauktion GmbH předány následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Zprávy od zákazníka na účet obchodníka

Uvedené údaje jsou shromažďovány za účelem prodeje hodinek zákazníkům a odeslání prodaných hodinek.

Rovněž Vám nabízíme poradenství ve věci přímého prodeje ve spolupráci s Zeitauktion GmbH. Abychom Vám přitom poskytli odbornou podporu a co nejrychleji zpracovali Vaši žádost, budou společnosti Zeitauktion GmbH předány následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Žádost zákazníka

Zpracování uvedených údajů probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b) GDPR pro bezproblémovou realizaci prodeje a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

q) Shromažďování osobních údajů třetích osob

Příležitostně může dojít k tomu, že nám uživatelé sdělí osobní údaje třetích osob (například zmocněných zástupců, kontaktních osob, odlišných majitelů účtů). V těchto případech sběru osobních údajů ne u samotné dotčené osoby, nýbrž výhradně u našich uživatelů o třetích osobách, jsou naši smluvní partneři povinni poskytovat informace pouze v tom rozsahu, v jakém je o této skutečnosti třetí osoba informována. Sem patří zejména také znalosti o nás jako o odpovědné osobě, jakož i k uvedeným osobním údajům a účelům jejich sdělení. V ostatním platí tyto informace o ochraně údajů odpovídajícím způsobem pro dotčené třetí osoby, pokud tyto informace nejsou relevantní pouze pro smluvní partnery. Sem patří zejména informace o nás jako o odpovědné osobě a o našem pověřenci pro ochranu osobních údajů, jakož i informace o právech dotčených osob. Pokud výjimečně obdržíme kontaktní údaje o dotčené třetí osobě, budeme ji přímo informovat. Zpravidla však nežádáme od třetích osob žádné kontaktní údaje. Údaje o třetích osobách budou námi použity výhradně pro účel určený pro toto podání (například požadované navázání kontaktu, zpracování platby prostřednictvím uvedeného účtu). Vymazání osobních údajů dotčených třetích osob se uskuteční nejpozději při vymazání osobních údajů dané osoby nebo v případě, že tato osoba tyto údaje změní nebo vymaže. Zpracování údajů dotčených třetích osob probíhá na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR), aby měli naši smluvní partneři možnost k oprávněnému zapojení třetích osob.

r) Při účasti na uživatelských studiích

Na platformě Vám bude nabízena účast na uživatelských studiích. Účelem těchto dobrovolných uživatelských studií je obdržet cílené poznatky o chování, potřebách a motivacích uživatelů. Slouží to optimalizaci platformy, aplikací, produktů a procesů společnosti Chrono24.

Podle toho, které uživatelské studie se budete účastnit, bude jako nástroj pro on-line průzkum použit buďto SurveyMonkey nebo Hotjar.

V případě účasti v uživatelské studii s využitím SurveyMonkey poskytovatele služby Momentive, Inc. budou této společnosti poskytnuty tyto osobní údaje:

 • Datum a čas účasti v průzkumu a odeslání formuláře
 • Osobní údaje, které je možné seskupit, jako např. Vaše věková skupina (19–29)
 • Vaše IP adresa

Zpracování je zákonné a probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili svůj souhlas.

Se společností Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA) byla uzavřena smlouva o zpracování zakázky podle čl. 28 GDPR. Touto smlouvou se Momentive, Inc. zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší zakázky v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Jelikož Momentive, Inc. sídlí v USA, dochází k převodu údajů do třetí země. Předání údajů do USA je také přípustné, neboť společnost Chrono24 GmbH přijala uzavřením standardních ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR vhodnou záruku podle čl. 46 odst. 1 GDPR, aby byla zaručena přiměřená úroveň ochrany osobních údajů. Kromě toho přijala společnost Momentive, Inc. vhodná dodatečná opatření pro zachování přiměřené úrovně ochrany údajů.

Pokud se rozhodnete pro účast v uživatelské studii, může se stát, že budete navigováni na screeningový dotazník, který byl vyhotovený pomocí nástroje Hotjar. Pomocí tohoto dotazníku bude ověřeno, zda jste pro danou studii vhodným respondentem. Přitom se zpracovávají následující osobní údaje:

 • Vaše jméno
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše telefonní číslo

Zpracování je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili svůj souhlas.

Za tímto účelem využíváme služeb společnosti Hotjar Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Se společností Hotjar byla uzavřena tzv. smlouva o zpracování zakázek podle článku 28 GDPR. Touto smlouvou se Hotjar zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Kromě toho je v dotazníku dotazováno, se kterými navazujícími druhy zpracování svých osobních údajů v rámci uživatelské studie souhlasíte. Následující zpracování probíhají v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste pro ně udělili svůj souhlas:

 • Zaznamenávání hovoru
 • Sdílení a zaznamenávání Vaší obrazovky

Pořízené záznamy slouží pro interní vyhodnocení studie a po jejím ukončení budou smazány Provádí se pomocí softwaru pro video hovory a telekomunikaci Zoom. Zoom je služba, kterou poskytuje společnost Zoom Video Communications, Inc., (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA) z USA. Zpracování osobních údajů tudíž probíhá také ve třetí zemi. Se společností poskytující službu „Zoom“ jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek, která odpovídá požadavkům článku 28 GDPR.

Přiměřená úroveň ochrany údajů je za prvé zaručena uzavřením tzv. ustanovení o standardních smlouvách EU. Jako doplňující ochranná opatření jsme navíc svou konfiguraci služby Zoom provedli tak, aby bylo pro provádění „online meetingů“ možné používat pouze výpočetní střediska v EU, v EHS, resp. v bezpečných třetích zemích, jako jsou např. Kanada nebo Japonsko.

s) Poprodejní aktivity prostřednictvím externího callcentra

Abychom zlepšili dobu realizace poprodejních telefonátů, využíváme služeb callcentra. Pokud byste případně na platformě provedli koupi, budete předáni k dispozici pro callcentrum, aby pomocí telefonátu mohlo zkontrolovat, zda proběhl prodej. Přitom jsou callcentru poskytovány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše telefonní číslo

Zpracování osobních údajů je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Požadovaný oprávněný převážný zájem společnosti Chrono24 GmbH podle toho vyplývá ze zlepšování doby realizace poprodejních telefonátů, s čímž ruku v ruce jde zlepšení zákaznického zážitku.

K realizaci poprodejních telefonátů využíváme služeb společnosti Termitel GmbH (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen). Se společností Termitel byla uzavřena tzv. smlouva o zpracování zakázek podle článku 28 GDPR. Touto smlouvou se Termitel GmbH jako provozovatel callcentra zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

t) V případě využívání služby „Poradenství pro nákup Premium“

Když se rozhodnete využívat služeb našeho poradce pro nákup Premium, zpracováváme za účelem realizace služeb s tím spojených následující údaje:

 • Osobní údaje z Vaší žádosti o kontakt nebo z Vašeho účtu na Chrono24 pro osobní kontaktování.
 • Informace o používání tržiště Chrono24 a nabízených funkcích, jako je např. poznámkový bloček, uložení vyhledávání nebo Watch Collection, s cílem pomoci Vám při hledání hodinek a předložit Vám vhodné nabídky
 • Informace o probíhajících poptávkách a procesech nákupů s cílem Vám proaktivně pomáhat při používání platformy.
 • Dosavadní komunikace s Chrono24, abychom mohli zohlednit už projednávané záležitosti.

Právním základem je zde Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat ve svém zákaznickém účtu nebo e-mailem na support@chrono24.com.

u) Při překladech obsahu generovaného uživateli

K překládání hodnocení obchodníků, zpráv v messengeru Chrono24, inzerátů a popisů inzerátů používáme přes API překládací službu Google Translate od společnosti Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Navíc přes API používáme i překládací službu DeepL Translate od společnosti DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Německo), pomocí které překládáme popisy inzerátů.

V závislosti na překládaném obsahu nelze vyloučit předávání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Oprávněný převažující zájem společnosti Chrono24 GmbH vyplývá z výše uvedeného účelu a s ním spojeného vytváření webové stránky v souladu s potřebami, přičemž se zde jedná zejména o odstranění jazykové bariéry při zprostředkování obsahu generovaného uživateli.

Se společnostmi Google, Inc. a DeepL SE byly pokaždé uzavřeny smlouvy o zpracování na zakázku ve smyslu čl. 28 GDPR. Touto smlouvou poskytovatelé služeb zaručují, že zpracovávají údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťují ochranu práv dotčené osoby.

Jelikož Google, Inc. sídlí v USA, dochází k předání přeloženého obsahu do třetí země. Předání údajů je přípustné, neboť společnost Chrono24 GmbH přijala uzavřením standardních ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR vhodnou záruku podle čl. 46 odst. 1 GDPR, aby byla zaručena přiměřená úroveň ochrany osobních údajů. Kromě toho přijala společnost Google, Inc. vhodná dodatečná opatření pro zachování přiměřené úrovně ochrany údajů.

v) Zaznamenávání hovorů

Pro zajištění kvality a pro účely školení zaznamenáváme s Vaším souhlasem příchozí hovory. Přitom se zpracovávají následující osobní údaje:

 • Audio údaje
 • Obsahy hovorů

Údaje zpracovávají pouze pracovníci, se kterými hovor vedete, a jejich nadřízení. K Vašim osobním údajům nebudou mít třetí strany žádný přístup.

Zpracování je zákonné a probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili svůj souhlas.

Pořízené záznamy budou uchovávány po dobu 90 dnů a následně smazány.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, když:

 • jste k tomu podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. a GDPR výslovně udělili souhlas,
 • v případě, že pro předání existuje podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. c GDPR zákonná povinnost a
 • je předání podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR nutné k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převládající právně chráněný zájem na nepředání svých osobních údajů.

a) Předávání údajů v souvislosti s daňovými povinnostmi

V rámci provádění směrnice Rady (EU) 2021/514 o správní spolupráci v oblasti daní a pro modernizaci procesních předpisů daňového práva (dále: „DAC 7“) jsme jako provozovatel platformy povinni zpracovávat údaje o fyzických a právnických osobách, které s pomocí naší platformy provádějí určité výdělečné činnosti. Za účelem realizace postupu zdanění jsou tyto údaje spolu s dalšími informacemi o povaze a rozsahu prováděné výdělečné činnosti hlášeny jednou za rok Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu. Spolkový centrální daňový úřad následně předává námi nahlášené údaje příslušným finančním úřadům v tuzemsku nebo příslušným úřadům v jiných členských státech.

To znamená, že následující osobní údaje budou jednou za rok poskytnuty Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu, pokud jste poskytovatelem, který podléhá ohlašovací povinnosti:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa
 • Vámi uvedené daňové identifikační číslo (čísla)
 • Vaše datum narození a
 • příp. Vaše identifikační číslo pro účely DPH

Jestliže jste zaregistrován/a jako profesionální obchodník, jsme jako provozovatel platformy podle směrnice DAC 7 rovněž povinni sdělit jednou za rok Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu následující údaje, pokud se stanete poskytovatelem, který podléhá ohlašovací povinnosti:

 • Vaše firma
 • Vaše adresa
 • Vámi uvedené daňové identifikační číslo (čísla)
 • Vaše identifikační číslo pro účely DPH a
 • Vaše číslo v obchodním rejstříku

Poskytovatelem, který podléhá ohlašovací povinnosti, se stáváte, jakmile prodáte hodinky na Chrono24.

Zpracování Vašich osobních údajů pro Spolkový centrální daňový úřad je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) nařízení GDPR, jelikož jsme k tomu jako provozovatel platformy podle § 13 směrnice DAC 7 zavázáni.

Dále jsme povinni poskytnout Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu tyto údaje:

 • identifikátor Vašeho finančního účtu
 • všechny další informace, které jsou potřebné k identifikaci majitele účtu
 • každý členský stát, ve kterém jste považováni za rezidenta, a čtvrtletně rozepsané
 • veškeré poplatky, provize nebo daně, které byly v oznamovaném období z naší strany strženy či účtovány
 • celkovou vyplacenou či připsanou odměnu v oznamovaném období a
 • počet relevantních činností, za které byla v oznamovaném období vyplacena nebo připsána odměna

V průběhu předávání výše uvedených údajů Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu můžete nadále uplatňovat svá práva dotčených subjektu údajů podle odst. 12 prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Informace podle článku 26 odst. 2 druhá věta nařízení GDPR o společné odpovědnosti za zpracování osobních údajů
o společné odpovědnosti za zpracování osobních údajů

i) Chrono24 GmbH a dceřiné společnosti

Chrono24 a naše dceřiné společnosti (společně označované jako „strany“ nebo „my“) úzce spolupracují z důvodu naší organizační struktury v mnoha oblastech. Napříč obchody používáme jednotné IT systémy a provozujeme společné databáze, ve kterých jsou zpracovávány zejména údaje zákazníků obou stran.

V této souvislosti zpracováváme osobní údaje obchodníků a uživatelů online platforem Chrono24 jako společně odpovědné osoby podle článku 26 GDPR. Na základě této společné odpovědnosti jsme uzavřeli dohodu týkající se příslušných osobních údajů.

Chrono24 odpovídá za zpracování osobních údajů, pokud jde o poskytování IT systémů a interních databází o zákaznících.

Obě strany odpovídají za vkládání údajů do interních databází a za vedení záznamů osobních údajů registrovaných a neregistrovaných uživatelů platforem, jakož i osobních údajů registrovaných obchodníků.

V rámci společné odpovědnosti jsme se také zejména dohodli na tom, kdo z nás plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle článků 13 a 14 GDPR.

Obě strany stanovily, že Chrono24 zveřejní na svých platformách informace požadované podle článků 13 a 14 GDPR v souvislosti se zpracováním údajů v rámci společné odpovědnosti a základním obsahem podmínek zpracování.

Obě strany se kromě toho vzájemně informují o právech na ochranu údajů uplatňovaných dotčenými uživateli. Poskytnou si navzájem veškeré informace nezbytné k tomu, aby odpověděly na žádosti o informace.

Práva na ochranu údajů lze uplatnit jak vůči Chrono24, tak vůči příslušnému obchodníku. Chrono24 se zavazuje vyhovět na žádost právům dotčených osob na informaci, opravu, výmaz nebo blokování jejich osobních údajů.

ii) S obchodníky Chrono24 GmbH

My a náš smluvní partner (dále jen „obchodník“) spolupracujeme smluvně v souvislosti s online tržištěm s hodinkami. Chrono24 provozuje online platformu, na které může příslušný obchodník prodávat a kupovat hodinky.

V této souvislosti zpracovávají Chrono24 a příslušný obchodník osobní údaje uživatelů platformy jako společné odpovědné osoby podle článku 26 GDPR. Na základě této společné odpovědnosti uzavřeli Chrono24 a příslušný obchodník dohodu týkající se dotčených osobních údajů.

Podle toho odpovídá Chrono24 za zpracování osobních údajů, pokud jde o techniky pro analýzu chování uživatelů na webové stránce, statistické vyhodnocování a poskytování statistických údajů pro obchodníka a přenos kontaktních údajů zákazníků za účelem realizace objednávky / zaslání. Příslušný obchodník naopak odpovídá za zpracování osobních údajů, pokud jde o parametrizaci statistických údajů pomocí rozbalovací funkce a přijímání a používání kontaktních údajů pro zaslání předmětu koupě.

Chrono24 a příslušný obchodník se v rámci společné odpovědnosti zejména také dohodli na tom, kdo z nich plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle článků 13 a 14 GDPR.

Obě strany stanovily, že Chrono24 zveřejní na své platformě informace požadované podle článků 13 a 14 GDPR v souvislosti se zpracováním údajů v rámci společné odpovědnosti a základním obsahem podmínek zpracování.

Obě strany se kromě toho vzájemně informují o právech na ochranu údajů uplatňovaných dotčenými uživateli. Poskytnou si navzájem veškeré informace nezbytné k tomu, aby odpověděly na žádosti o informace.

Práva na ochranu údajů lze uplatnit jak vůči Chrono24, tak vůči příslušnému obchodníku. Chrono24 se zavazuje dodržovat informační povinnost podle článku 15 GDPR a na požádání poskytovat dotčeným osobám informace, na které mají nárok podle článku 15 GDPR.

iii) S Mangopay v průběhu hlášení 1099-K úřadu IRS

Smluvně spolupracujeme se společností Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Lucemburk; dále jako: Mangopay), abychom mohli reportovat hlášení 1099-K, která vyžaduje IRS. Prodejci z USA, kteří v obchodním roce 2022 provedli transakce ve výši nejméně 600 €, musí proto být pomocí daňového formuláře 1099-K oznámeni úřadu IRS. Společnost Mangopay je jako poskytovatel platebních služeb povinna reportovat prodejce z USA, kteří podléhají oznamovací povinnosti. V průběhu toho sbíráme jako provozovatel platformy od prodejců z USA v rámci jejich registrace k tomu potřebná daňová identifikační čísla. Následně zasíláme daná daňová identifikační čísla společnosti Mangopay, abychom zajistili, že Mangopay a Chrono24 plní své právní povinnosti vůči IRS v plném rozsahu.

Pokud jste prodejcem z USA, zpracujeme spolu s Mangopay Vaše daňové identifikační číslo jako společně odpovědné osoby podle čl. 26 GDPR. Na základě této společné odpovědnosti jsme s ohledem na dotčené osobní údaje uzavřeli příslušnou dohodu.

V průběhu toho odpovídá Chrono24 za sběr daňových identifikačních čísel. Jsou totiž požadována pro hlášení 1099-K, které se zasílá úřadu IRS. Realizace tohoto hlášení je pak v odpovědnosti společnosti Mangopay.

V rámci společné odpovědnosti jsme se se společností Mangopay také zejména dohodli na tom, kdo z nás plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle článků 13 a 14 GDPR.

Mangopay a Chrono24 se navzájem informují o právech na ochranu osobních údajů, která si uplatnili dotčení uživatelé. Navzájem si poskytujeme veškeré informace potřebné k zodpovězení žádostí o informace.

Svá práva dotčených osob podle č. 12 tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžete uplatnit jak vůči nám, tak i vůči Mangopay. Zavazujeme se vyhovět na žádost právům dotčených osob na informaci, opravu, výmaz nebo blokování jejich osobních údajů, pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy.

Viditelnost Vašich osobních údajů pro třetí strany

a) Jako uživatel a soukromý prodejce

Osobní údaje uložené ve Vašem uživatelském účtu (myChrono24, viz odstavec 2.b) i) a ii)) se nemohou zobrazovat třetím stranám, pokud jste na platformě nezveřejnili žádné nabídky. Pokud Vy, jako soukromý prodejce, zveřejníte na platformě nabídky, mohou registrovaní a neregistrovaní uživatelé vidět Vaše údaje o předložení nabídky na platformě pouze tehdy, pokud jste ke zveřejnění podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. a GDPR dali výslovný souhlas.

b) Jako obchodník

Pokud jste registrováni jako obchodník a zveřejňujete na platformě nabídky, mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé vidět na platformě Vaše údaje nabízejícího (podle bodu 2.b) iii)). Viditelnost svých údajů můžete omezit již při registraci a později ve svém profilu tak, aby se Vaše adresa nezobrazovala.

Zveřejnění údajů obchodníka je v rozsahu použití platformy podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b GDPR potřebné pro plnění a provádění smlouvy mezi Chrono24 a obchodníkem.

Soubory cookie a pixely

Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookie a pixel (následně společně označované jako „skripty“), abychom mohli statisticky zaznamenat využití našich webových stránek a vyhodnotit je za účelem optimalizace své nabídky pro Vás (viz odstavec 6). Umožňují nám automaticky rozpoznat při další návštěvě naší webové stránky, že jste již u nás byli. Skripty používané na naší webové stránce se dělí na technicky nezbytné a technicky zbytné.

Pokud se v případě technicky nezbytných cookies zpracovávají také osobní údaje, zakládá se toto zpracování na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. To, abychom mohli naši webovou stránku bezporuchově provozovat, je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu. Technicky zbytné skripty se aktivují teprve po Vašem předchozím výslovném souhlasu. To, o které skripty konkrétně se jedná, najdete v odstavci 6.

a) Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytvoří a které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, chytrý telefon atd.) při návštěvě naší stránky. Soubory cookie nezpůsobují na Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.

V souborech cookie se ukládají informace, které vždy vyplývají z toho, jaké konkrétní koncové zařízení je používáno. To však neznamená, že díky tomu přímo zjistíme Vaši identitu.

Použití souborů cookie slouží jednak k tomu, abychom Vám umožnili pohodlnější používání našich webových stránek. Používáme například tzv. cookie relace, abychom poznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu nebo jste se již přihlásili do Vašeho uživatelského účtu. Tyto soubory jsou po opuštění našich webových stránek automaticky smazány.

Za účelem zvyšování uživatelské přívětivosti používáme také dočasné soubory cookie, které jsou na Vašem koncovém zařízení ukládány po určitou stanovenou dobu. Pokud opět navštívíte naši stránku a využijete naše služby, automaticky se zjistí, že jste již u nás byli, jaká zadání a nastavení jste provedli, abyste je již nemuseli znovu zadávat.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Můžete však Váš prohlížeč nastavit tak, aby na Vašem počítači nebyly ukládány žádné soubory cookie nebo se před uložením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může vést k tomu, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Party Cookie Lifetime
Chrono24 chronosessid 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 JSESSIONID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 appInfo 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-data 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24userprefs 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 cfctGroup 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-dealer-session 12 hours Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 search-session 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 filter-combinations 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 bannerIdsToShow 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 editResourceTexts 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 shippingCountryId 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 isLostOffer 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-user-session 1 month Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 month Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 deletedWatchIds 5 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 timezone 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 csrf-token 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 __Host-csrf-token 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-consent 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 third-party-authentication-context-id 1 hour Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 chrono24-feature-preview 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Google Tag Manager _gid 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Riskified rskxRunCookie 10 years Prohlášení o ochraně údajů
Riskified rCookie 10 years Prohlášení o ochraně údajů
CloudFlare __cfduid 1 month Prohlášení o ochraně údajů
CloudFlare __cf_bm 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Party Cookie Lifetime
Chrono24 PSOrderTracking 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 last-search-result-ids 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 mobile-app-pu 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 pu 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _ga 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _ga_* 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _gat 1 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _gat_* 1 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics __ssid 4 years Prohlášení o ochraně údajů
Party Cookie Lifetime
Chrono24 userHistory 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtFreqTeaser 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtProductIds 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtWatchIds 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 jameslist_addwatch 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Party Cookie Lifetime
Hotjar _hjid 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Hotjar _hjIncludedInSample 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Hotjar _hjTLDTest Session Prohlášení o ochraně údajů
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Party Cookie Lifetime
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Session Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager __gads 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager IDE 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager ANID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager NID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager __gpi 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Meta _fbp 3 months Prohlášení o ochraně údajů
Bing MUID 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Bing MR 2 years Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick __gads 2 years Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick IDE 1 year Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick ANID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick NID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick __gpi 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Criteo uid 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Criteo _hjid 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Pinpoll visitor 1 month Prohlášení o ochraně údajů
The Trade Desk TDID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Acuityads auid 6 months Prohlášení o ochraně údajů
Compulse extendtv_user_id 2 years Prohlášení o ochraně údajů

b) Pixel

Pixely, také známé jako sledovací pixely, jsou malé 1x1 pixelové soubory GIF, které mohou např. při návštěvě webové stránky být umístěné v obrázcích nebo také v e-mailech apod. Ani pixely nepoškodí Vaše koncové zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Pixely pošlou Vaši adresu IP, adresu URL navštívené webové stránky, dobu zobrazení pixelu, použitý prohlížeč, jakož i dříve nastavené informace o souboru cookie na webový server. To nám umožňuje provádět měření rozsahu a další statistická hodnocení s cílem optimalizovat naši platformu a naši nabídku.

Většina prohlížečů přijímá pixely automaticky. Použitím vhodných nástrojů, resp. doplňkem prohlížeče Add-ons můžete používání pixelů na našich stránkách zakázat (například doplňkem "AdBlock" pro prohlížeč Firefox).

Analytické nástroje

a) Sledovací nástroje

Níže uvedené sledovací nástroje se používají na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, a tedy Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli s pomocí consent managera, který najdete na konci Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro každý jednotlivý nástroj zvlášť s účinkem do budoucna odvolat. Oprávněnost zpracování tím zůstane až do okamžiku Vašeho odvolání nedotčena. Pomocí využívaných sledovacích nástrojů chceme zajistit, aby naše webové stránky měly podobu odpovídající poptávce, a taktéž chceme svou webovou stránku neustále optimalizovat. Dále používáme sledovací nástroje k tomu, abychom mohli statisticky zaznamenat využití svých webových stránek a vyhodnotit jej za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás.

Příslušné účely zpracování a kategorie údajů najdete v následujícím výčtu.

i) Google Analytics

Pro optimalizaci našich webových stránek a kvůli tomu, aby jejich podoba odpovídala poptávce, používáme nástroj Google Analytics, což je služba pro analýzu webu od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily a používají se soubory cookie (viz odstavec 5). Informace o Vašem používání těchto webových stránek získané pomocí souboru cookie, jako např.:

 • typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • odkazovací URL (předchozí navštívená stránka),
 • název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
 • čas požadavku na server,

se přenášejí na server společnosti Google, který se nachází v USA, kde se ukládají. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Tyto informace se využívají k vyhodnocení používání webových stránek, vytvoření hlášení o aktivitách na webu a poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webu a internetu za účelem provádění průzkumu trhu a k tomu, aby tyto webové stránky měly podobu odpovídající poptávce. Tyto informace mohou být rovněž předávány třetím stranám, jestliže to požadují zákony, nebo pokud třetí strany tyto osobní údaje na požádání zpracovávají. V žádném případě společnost Google Vaši IP adresu nedává do souvislosti s dalšími osobními údaji. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné přiřadit získané osobní údaje ke konkrétním IP adresám (maskování IP adresy).

Ukládání souborů cookie můžete předem zamezit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moct plně využívat veškeré funkce webové stránky.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete v nápomoci Google Analytics .

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Abychom mohli statisticky evidovat využití našich webových stránek a za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás, používáme také službu Google Conversion Tracking. Pokud jste se dostali na naší webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, dosadí Google AdWords na Vašem počítači soubor cookie (viz odstavec 5). Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Tyto cookies ztrácejí svoji platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka AdWords a platnost souboru cookie ještě nevypršela, může společnost Google a zákazník zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze dodatečně sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí souborů cookie pro konverzi se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion Tracking. Zákazníci služby AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byli přesměrováni na stránku s tagem pro sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, které umožní uživatele osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také tento typ používání cookie odmítnout – například nastavením prohlížeče tak, aby se zcela deaktivovalo automatické instalování souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete rovněž deaktivovat nastavením svého prohlížeče tak, aby byly cookie blokovány doménou "www.googleadservices.com". Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování konverzí naleznete zde .

iii) Hotjar

Dále používáme na naší stránce analytickou službu Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů. Pomocí nástroje Hotjar můžeme měřit a hodnotit chování návštěvníků naší webové stránky (například pohyby myší, kliknutí, výšku posuvu atd.).

K tomuto účelu používá Hotjar cookies (viz odstavec 5) na koncových zařízeních návštěvníků stránek a může ukládat osobní údaje návštěvníků stránek, jako například informace o prohlížeči, operačním systému, času stráveném na webové stránce atd. v anonymizované podobě.

iv) Bing Ads

Využíváme Bing Universal Event Tracking (UET) společnosti Microsoft Bing Ads. Jedná se přitom o službu společnosti Microsoft Corporation („Microsoft“). Tato služba nám umožňuje sledovat aktivitu uživatelů na našich webových stránkách, když se tito uživatelé dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklam vyhledávače Bing Ads.

Pokud se dostanete na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Bing Ads, nainstaluje se do Vašeho počítače soubor cookie (viz odstavec 5). Na naší webové stránce je integrován tag Bing UET. Je to kód, kterým se ve spojení se souborem cookie ukládají některé neosobní údaje o používání stránek. K ním patří mimo jiné čas potřebný pro návštěvu webové stránky, které oblasti webu byly načteny a přes které reklamy se uživatelé na webovou stránku dostali. Informace o Vaší identitě se neshromažďují.

Tyto informace jsou přenášeny na servery společnosti Microsoft v USA a jsou tam zásadně uloženy maximálně 180 dnů. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Další informace o analytických službách Bing najdete na webové stránce Bing.

Další informace o ochraně osobních údajů používaných společností Microsoft najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft .

v) MaxMind

Za účelem předcházení podvodům předáme Vaši IP adresu a informace o Vašem používaném koncovém zařízení poskytovateli služeb MaxMind, Inc.(14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA, dále jen „MaxMind“). Vaše údaje budou přitom odeslány na server společnosti MaxMind v USA a tam uloženy. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů. Získáváme tak statistické analýzy pro IP adresy, používaná zařízení a polohy, na základě kterých můžeme odhalit pokusy o podvody a zabránit jim.

Vaše takto zpracované osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro tento účel. Pokud tuto službu přestanete používat, údaje se smažou. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním MaxMind najdete zde.

Zjištění geolokace můžete zamezit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

vi) Crashlytics

Naše mobilní aplikace využívá program analýz Crashlytic Google Ireland Limited se sídlem v Irsku, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (dále jen "Crashlytics"). Crashlytics shromažďuje osobní údaje o použití aplikace, speciálně v souvislosti s kolizemi systému a chybami. Přitom se používají informace o zařízení, verzi nainstalované aplikace, jakož i další informace, které mohou pomoci při odstraňování problémů, zejména v souvislosti se softwarem a hardwarem uživatele. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Proti používání služby Crashlytics můžete vznést námitku v nastavení ochrany osobních údajů naší mobilní aplikace.

b) Nástroje targetingu

Níže uvedené a námi používané nástroje pro cílení se používají na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, a tedy Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli s pomocí consent managera, který najdete na konci Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro každý jednotlivý nástroj zvlášť s účinkem do budoucna odvolat. Oprávněnost zpracování tím zůstane až do okamžiku Vašeho odvolání nedotčena. Prostřednictvím použitých nástrojů pro zacílení chceme zajistit, že se Vám na Vašich koncových zařízeních bude zobrazovat pouze reklama orientovaná na Vaše skutečné nebo domnělé zájmy.

Příslušné účely zpracování a kategorie údajů najdete v následujícím výčtu.

i) Google Adwords Remarketing

Používáme tagy Google Remarketing. Jedná se o služby společnosti Google Inc.(1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“). Google používá cookies (viz odstavec 5), které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA, kde se ukládají. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

IP adresa je následně společností Google zkrácená o poslední tři místa, proto již není možné jednoznačné přiřazení IP adresy. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

Společnost Google přenáší případně tyto informace také třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany tyto osobní údaje z pověření společnosti Google zpracovávají. Třetí strany, včetně společnosti Google, umísťují reklamy na webové stránky na internetu. Třetí strany, včetně společnosti Google, používají uložené cookies k zobrazování reklam na základě předchozí návštěvy uživatele na těchto stránkách. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s jinými osobními údaji společnosti Google.

Další informace o ustanoveních společnosti Google najdete zde .

ii) Google Double Click

Na našich webových stránkách jsou za použití souborů cookie (viz odstavec 5) shromažďovány a vyhodnocovány informace za účelem optimalizace zobrazování reklam. K tomuto účelu využíváme technologie targetingu společnosti Google Inc.(Double Click, Double Buyer Exchange, Double Bid Manager). Tyto technologie nám dávají možnost, abychom Vás mohli cíleně oslovit reklamou zaměřenou na Vaše zájmy. Používané cookies například poskytují informace o tom, o které z našich produktů jste se zajímali. Na základě těchto informací Vám můžeme na stránkách třetích stran zobrazovat také nabídky, které jsou speciálně zaměřeny na Vaše zájmy, jak to vyplývá z Vašeho dosavadního uživatelského chování. Shromažďování a vyhodnocování Vašeho uživatelského chování probíhá výhradně pseudonymně a neumožňuje nám, abychom Vás identifikovali. Zásadně nedochází ke kombinaci informací s Vašimi osobními údaji.

Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Soubor cookie se po 30 dnech automaticky smaže.

Předvolbu nastavení pro zobrazování zájmové reklamy můžete provést také pomocí správce nastavení reklam Google .

Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se inzerce a služby Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google .

iii) Facebook Custom Audiences

Kromě toho používáme také webové stránky Facebook Custom Audiences společnosti Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko). Jedná se přitom o marketingovou službu Facebooku. Tato služba nám umožňuje zobrazovat určitým skupinám pseudonymizovaných návštěvníků naší webové stránky, která také využívá Facebook, individuálně přizpůsobenou a zájmově orientovanou reklamu na Facebooku.

Na naší webové stránce je integrován pixel Custom Audience od Facebooku. Jedná se o kód Java Script používaný k ukládání neosobních informací o používání webových stránek. Patří k nim Vaše IP adresa, používaný prohlížeč, jakož i výstupní a cílová stránka. Tyto informace jsou přenášeny na servery Facebooku ve Spojených státech. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Zde se automaticky zjišťuje, zda jste uložili cookie Facebooku. Přes soubor cookie Facebooku se automaticky zjistí, zda patříte do cílové skupiny, která je pro nás relevantní. Pokud patříte do cílové skupiny, budeme Vám na Facebooku zobrazovat odpovídající reklamy. Při tomto postupu nebudete osobně identifikováni porovnáváním údajů ani Facebookem.

Používání služby Custom Audiences můžete odmítnout také na webové stránce Facebooku . Po přihlášení ke svému účtu na Facebooku se dostanete k nastavení pro reklamní inzeráty na Facebooku.

Bližší informace o ochraně osobních údajů na Facebooku najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku .

iv) Criteo

Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie) shromažďují a ukládají osobní údaje k účelům marketingu a optimalizace. Společně s Criteo určujeme cíle a způsoby zpracování, proto jsme společně odpovědní za zpracování. Za zpracování práv dotčených odpovídá Chrono24.

Technologie Criteo umožňují hodnocení našich reklamních kampaní a obsahy reklam. Z těchto osobních údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. K tomu se používají cookies. Osobní údaje shromážděné technologií Criteo nebudou bez zvláštního souhlasu dotčené osoby použity k osobní identifikaci návštěvníka této stránky a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Criteo analyzuje na základě algoritmu chování při surfování a poté může zobrazovat cílené doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách (tzv. publishery). Nedochází k žádnému jinému použití nebo předání třetím osobám. Další informace k technologii Criteo najdete ve směrnici pro ochranu osobních údajů Criteo .

Použitím technologie Criteo se ukládají další pixely smluvních partnerů, s nimiž Criteo spolupracuje. Přehled všech publisherů a sítí, ze kterých se načítají pixely, najdete zde .

Vezměte laskavě na vědomí, že po eventuální deaktivaci reklamy personalizovaných webových reklam od Criteo a dalších přidružených společností budete stále dostávat webové reklamy, které jsou však méně uzpůsobené Vašim zájmům/Vašemu způsobu surfování.

v) CrossEngage

Na naší webové stránce jsou za použití souborů cookie (viz číslice 5) shromažďovány a vyhodnocovány naším poskytovatelem služeb CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str.5, 10557 Berlín, Německo) informace o vašem uživatelském chování na naší webové stránce. To nám umožňuje optimálně navrhovat naše marketingová opatření podle vašich skutečných nebo domnělých zájmů a zobrazovat je na jiných webových stránkách nebo jiných reklamních kanálech.

Další informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s CrossEngage najdete zde .

Sociální média

Na své webové stránce používáme sociální pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, a tedy Váš souhlas. Váš souhlas můžete kdykoli s pomocí consent managera, který najdete na konci Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro každý jednotlivý nástroj zvlášť s účinkem do budoucna odvolat. Oprávněnost zpracování tím zůstane až do okamžiku Vašeho odvolání nedotčena. Odpovědnost za provoz, který je v souladu s ochranou osobních údajů, musí být zajištěna příslušnými poskytovateli.

Integrace tlačítek sociálních médií je založená na použití samostatně vyvinutého řešení, které zabrání, aby vzniklo připojení k sociální síti již před načtením stránky pomocí tlačítka sociální sítě, aniž byste ji aktivovali. To znamená, že se informace odesílají do sociální sítě, až když aktivujete toto tlačítko.

a) Facebook

Na naší platnoformě se používají pluginy sociální sítě Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko), aby se její užívání stalo osobnější. K tomu používáme tlačítko „LIKE“ nebo „SDÍLET“. Jedná se přitom o nabídku Facebooku.

Když navštívíte podstránku našich webových stránek, která obsahuje takový plugin a sami tento plugin zaktivujete, spojí se Váš prohlížeč přímo se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo na Váš prohlížeč a tímto se začlení do webové stránky.

Prostřednictvím této integrace získává Facebook informaci o tom, že Váš prohlížeč navštívil příslušnou podstránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste v současné době přihlášení na Facebook. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) se přenáší z Vašeho prohlížeče přímo na server Facebooku v USA a ukládá se tam.

Pokud jste přihlášeni k Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu na naší webové stránce přímo k Vašemu účtu na Facebooku. Pokud komunikujete s pluginy, například stisknutím tlačítka "LIKE" nebo "SDÍLET", přenáší se odpovídající informace také přímo na server Facebooku a tam je uložena. Tyto informace budou kromě toho zveřejněny také na Facebooku a zobrazí se Vašim přátelům na Facebooku.

Společnost Facebook může tyto informace používat pro účely reklamy, průzkumu trhu a stránek na Facebooku, které odpovídají potřebám. Pro tento účel využívá Facebook uživatelské, zájmové a vztahové profily, a to např. k vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek ohledně reklam, které si na Facebooku zobrazujete, k informování dalších uživatelů Facebooku o Vašich aktivitách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přiřazoval k Vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit.

Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování a využívání údajů prostřednictvím společnosti Facebook, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu osobních údajů Facebooku.

b) Twitter

Na našich internetových stránkách jsou integrovány pluginy sítě krátkých zpráv společnosti Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko; dále jen "Twitter"). Pluginy Twitter (tlačítko Tweet) lze rozpoznat pomocí loga Twitter na našich stránkách. Přehled tweetových tlačítek najdete zde .

Pokud navštívíte stránku naší webové stránky, která obsahuje takový plugin a Vy tento plugin sami zaktivujete, vytvoří se přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Twitter. Twitter tím obdrží informace, že jste s Vaší IP adresou navštívili naši stránku. Když kliknete na Twitteru na tlačítko "tweet" a jste přihlášeni ke svému účtu Twitter, můžete propojit obsahy naší stránky s Vaším profilem Twitteru. Tím může Twitter přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek, neznáme obsah předávaných osobních údajů ani způsob jejich používání společností Twitter.

Pokud nechcete, aby si Twitter přiřadil návštěvu našich stránek, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Twitter.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Twitteru .

c) Instagram

Na naší webové stránce se také využívají tzv. pluginy („plun-ins) sociální sítě Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve formě "Kamera Instagram".

Pokud navštívíte stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin a sami tento plugin zaktivujete, připojí se Váš prohlížeč přímo na servery společnosti Instagram. Obsah pluginu se přenáší z Instagramu přímo do Vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Tímto přiřazením obdrží Instagram informaci, že Váš prohlížeč načetl příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Instagramu, nebo přímo nejste ke službě Instagram přihlášeni.

Tato informace (včetně Vaší IP adresy) se odesílá z Vašeho prohlížeče přímo na server Instagram v USA a tam se ukládá. Pokud jste přihlášeni ke službě Instagram, může Instagram okamžitě přiřadit návštěvu naší webové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud komunikujete s pluginy, například stisknete tlačítko „Instagram“, je tato informace rovněž přenesena přímo na server Instagramu a tam se ukládá.

Tyto informace se kromě toho zveřejní na Vašem účtu Instagramu a tam se zobrazí Vašim kontaktům.

Pokud si nepřejete, aby Instagram osobní údaje shromážděné o naší podstránce přímo přiřazoval k Vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Instagramu odhlásit.

Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu.

d) YouTube

Na naší webové stránce máte možnost přesměrování přímo na stránku YouTube. Nejedná se přitom o odkaz vyžadující povinný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Navíc přitom používáme rozšířený režim ochrany údajů společnosti YouTube, proto se u těchto odkazů nedosazují žádné cookies k analýze uživatelského chování.

Odpovědnou osobou za tento externí odkaz je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Podrobnější informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de , resp. https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de

e) LinkedIn

S pomocí technologií společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko) sbíráme a ukládáme data pro účely marketingu a optimalizace na našich webových stránkách. Technologie LinkedIn nám umožňují sestavovat zprávy o reklamních kampaních a získávat informace o chování návštěvníků našich webových stránek, abychom mohli podle potřeb optimalizovat opatření pro reklamu a naši platformu. V rámci toho využíváme marketingový pixel od společnosti LinkedIn, abychom dokázali sestavovat pseudonymizované uživatelské profily. Vaši IP adresu přitom předáváme společnosti LinkedIn ve zkrácené podobě nebo jako hash IP adresu. IP adresu v průběhu 7 dnů pseudonymizujeme a nejpozději po 90 dnech smažeme.

Zpracování osobních údajů se v souladu s právními předpisy provádí podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. Probíhá pouze tehdy, když jste v nastavení ochrany osobních údajů Chrono24 výslovně souhlasili s používáním souborů cookie od LinkedIn. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna tak, že přizpůsobíte svůj výběr v nastavení ochrany osobních údajů na konci stránky.

V průběhu zpracování jsou osobní údaje odesílány interně společnosti LinkedIn Inc. (1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA). Odesílání osobních údajů do USA je rovněž povoleno podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Vyjádření souhlasu s odesíláním údajů do USA probíhá současně se svolením týkajícím se oprávněnosti zpracování. Kromě toho probíhá interní předávání údajů do USA prostřednictvím společnosti LinkedIn na základě standardních smluvních doložek ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

Další informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s jejich zpracováváním prostřednictvím společnosti LinkedIn najdete zde .

f) Pinterest

S pomocí technologií společnosti Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko; dále jako: Pinterest) sbíráme a ukládáme data pro účely marketingu a optimalizace. Technologie Pinterest nám umožňují sestavovat zprávy o reklamních kampaních a získávat informace o chování návštěvníků našich webových stránek, abychom mohli podle potřeb optimalizovat opatření pro reklamu a naši platformu. V rámci toho využíváme pixel od společnosti Pinterest, abychom dokázali sestavovat pseudonymizované uživatelské profily. K tomu jsou zpracovávány protokolové údaje společnosti Pinterest. Jejich součástí jsou informace o vašem internetovém prohlížeči, o vámi používaném zařízení a vaší IP adrese, dále adresa našich webových stránek a vaše aktivity na nich, jakož i datum a čas požadavku. Společnost Pinterest ukládá získané údaje v zásadě do té doby, kdy je již nebude pro účely svého podnikání dále potřebovat.
Zpracování osobních údajů se v souladu s právními předpisy provádí podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. Probíhá pouze tehdy, když jste v nastavení ochrany osobních údajů Chrono24 výslovně souhlasili s používáním pixelu od společnosti Pinterest. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna tak, že přizpůsobíte svůj výběr v nastavení ochrany osobních údajů na konci stránky.
V průběhu zpracování jsou osobní údaje odesílány interně společnosti Pinterest, Inc. (505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA). Odesílání osobních údajů do USA je rovněž povoleno podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Vyjádření souhlasu s odesíláním údajů do USA probíhá analogicky se svolením týkajícím se oprávněnosti zpracování. Kromě toho probíhá interní předávání údajů do USA prostřednictvím společnosti Pinterest na základě standardních smluvních doložek ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.
Další informace týkající se zpracování osobních údajů ze strany společnosti Pinterest naleznete zde .

g) Profily na sociálních sítích

Na těchto sociálních sítích provozujeme veřejně přístupné profily:

 • Facebook: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále „Facebook“)
 • Twitter: Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko (dále „Twitter“)
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (dále „Instagram“)
 • YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále „YouTube“)
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále „LinkedIn“)
 • Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále „Pinterest“)
 • TikTok: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko (dále „TikTok“)

Naše profily na sociálních sítích provozujeme ve společné odpovědnosti s příslušnými provozovateli těchto sítí na základě dohod o společné odpovědnosti podle čl. 26 GDPR.

Při návštěvě našich profilů na sociálních sítích zpracovávají odpovědné strany osobní údaje návštěvníků následovně:

V souvislosti s provozováním našich profilů na sociálních sítích používáme funkce k analýze, které jsou na nich k dispozici, abychom získali statistické vyhodnocení týkající se návštěvníků našich profilů na sociálních sítích.

K tomu poskytovatelé sítí používají při návštěvě naší platformy profilové soubory cookie a podobné technologie a je vždy vytvořen jednoznačný uživatelský kód. Tento kód lze přiřadit k Vašim uživatelským údajům, pokud jste u příslušného poskytovatele sítě zaregistrováni.

Informace uložené s uživatelským kódem budou zpracovávat provozovatelé sítí, zejména když jako uživatel tyto služby navštívíte. Také jiné subjekty, jako například partneři či třetí strany, mohou používat v rámci těchto služeb soubory cookie, aby poskytovali služby společnostem inzerujícím na sítích.

Bližší informace ke zpracování údajů ze strany provozovatelů sítí naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů:

Zpracování údajů umožňuje na jedné straně provozovatelům sítí zlepšovat nabízení reklamy a na druhé straně slouží k optimalizaci našich marketingových aktivit získáváním statistických údajů.

Vypracované statistiky týkající se návštěvníků budou předávány výhradně v anonymizované podobě a nemáme žádný přístup k žádným podkladovým údajům.

Navíc své profily na sociálních sítích využíváme ke komunikaci s našimi zákazníky, uživateli a zájemci a abychom je informovali o naší nabídce služeb. Tímto způsobem získáváme příp. další informace, např. na základě komentářů uživatelů nebo soukromých zpráv. Zpracování probíhá výhradně za účelem komunikace a interakce s Vámi.

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na optimální prezentaci naší společnosti a našich produktů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V případě platforem Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest a TikTok existuje možnost, že některé ze získaných informací budou zpracovávány mimo Evropskou unii v USA. Předávání údajů probíhá v každém případě na základě tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, aby byla zaručena přiměřená úroveň ochrany údajů. Na tato zpracování nemáme žádný vliv. My sami nepředáváme žádné osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich profilů na sociálních sítích.

Nástroj pro zasílání e-mailů

Za účelem zasílání transakčních a servisních e-mailů předáme Vaši e-mailovou adresu poskytovatelům e-mailové služby. Používáme následující poskytovatele:

a) Mailgun

Používáme nástroj Mailgun společnosti Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.
Další informace ke zpracování osobních údajů zprostředkovatelem naleznete na https://www.mailgun.com/privacy-policy.

b) Sparkpost

Používáme nástroj Sparkpost společnosti Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330San Francisco, CA 94105, USA. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.
Další informace ke zpracování osobních údajů zprostředkovatelem naleznete na https://www.sparkpost.com/policies/privacy/.

Zpracování osobních údajů v rámci zasílání transakčních a servisních e-mailů se uskutečňuje na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Tímto způsobem chceme zajistit automatizaci komunikačních procesů založenou na potřebách, zejména v případě Vámi podnícených akcí, nebo Vám co nejrychleji poskytnout informace relevantní pro bezpečnost.

c) Pitchbox

Ke správě a uskutečňování outreach informačních kampaní používáme nástroj Pitchbox společnosti Pitchbox, LLC 626 (Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, USA). Pitchbox je webové řešení, které nám umožňuje odesílání a přijímání e-mailů a s tím související měření úspěšnosti našich outreach informačních kampaní. Přitom jsou Pitchboxu zasílány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa

Pokud jste byli kontaktováni prostřednictvím Pitchboxu v rámci outreach informační kampaně, potom je to v souladu se zákonem dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Na základě toho požadovaný převažující oprávněný zájem společnosti Chrono24 GmbH vyplývá z odůvodnění dle bodu 47 GDPR, který uznává oprávněný zájem nabízet přímou reklamu, a ze skutečnosti, že jsou kontaktováni pouze blogeři a redaktoři, kteří mohou mít zájem na spolupráci s Chrono24.

Se společností Pitchbox LLC jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Prostřednictvím této smlouvy Pitchbox LLC zaručuje, že údaje budou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a že bude chránit práva a svobody dotčených osob.

Vzhledem k tomu, že Pitchbox LLC sídlí v USA, jsou osobní údaje předávány do třetího státu. Tento přenos dat do USA je přípustný, protože jsme se společností Pitchbox LLC uzavřeli standardní doložky o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Ty představují vhodnou záruku pro zavedení přiměřené úrovně ochrany údajů. Kromě toho společnost Pitchbox LLC přijímá vhodná dodatečná opatření, aby zajistila zachování této úrovně ochrany údajů.

Řešení pro prevenci podvodů

Chceme, aby pro Vás bylo obchodování na Chrono24 co nejbezpečnější. Proto využíváme za účelem předcházení podvodům řešení specializovaných poskytovatelů služeb a získáváme informace od těchto poskytovatelů služeb v souvislosti s transakcemi na Chrono24. Zpracovávají se mimo jiné IP adresa koncového zařízení, které vstupuje na naši webovou stránku, jakož i další informace v souvislosti s používáním Chrono24. Přiřazení ke konkrétnímu uživateli nemůžeme provádět. K tomu dochází teprve tehdy, když informace vyvolávají podezření na podvodné chování. Specializovanými poskytovateli služeb mohou případně být společnosti se sídlem v USA. Pro uvedené služby ovšem vybíráme pouze poskytovatele služeb, kteří nabízejí tzv. Standardní smluvní doložky Evropské komise. Tím je zajištěno, že spolupracujeme pouze s poskytovateli služeb, kteří splňují úroveň ochrany osobních údajů, která je předepsána v EU. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zabránění pokusům o podvody, které by poškodily naše zákazníky, ale také nás, je v GDPR výslovně uznáno jako oprávněný zájem.

a) IDnow

Abychom identifikovali uživatele na naší platformě, používáme řešení AutoIdent od IDnow (Auenstraße 100, 80469 Mnichov, Německo). Jedná se přitom o verifikační aplikaci, která pomocí kamery smartphonu zaznamená průkaz koncového uživatele a tím provádí online verifikaci. Zaznamenávají se přitom následující osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • den narození
 • číslo průkazu
 • video-záznamy obličeje

Dále se zaznamenávají údaje z průkazu, které lze vztáhnout na osobu a které slouží k nepochybnému potvrzení identity uživatele.

V případě řešení AutoIdent se nejedná o plně automatizovaný postup. Jakmile verifikační aplikace zaeviduje nesrovnalosti, pak údaje ještě jednou manuálně prověří pracovníci IDnow.

Se společností IDnow jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek pro využívání řešení AutoIdent. Touto smlouvou se IDnow zaručuje, že zpracovává údaje v souladu s nařízením o ochraně údajů GDPR a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Osobní údaje se sbírají dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR jako předsmluvní opatření.

Navíc probíhá sběr dat na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem zde spočívá v obecném zvýšení bezpečnosti tržiště.

Všechny informace, které zaznamenáváme, podléhají ustanovením o ochraně údajů. Všechny informace využíváme výhradně k verifikaci a identifikaci uživatelů.

b) Nahlásit inzerát

Jestliže máte podezření, že se u nějakého inzerátu jedná o podvod, můžete to společnosti Chrono24 nahlásit pomocí příslušného formuláře. Poskytovatelé služeb zasílání e-mailových zpráv Sparkpost a Mailgun přitom zpracovávají následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaši e-mailovou adresu
 • Vaše telefonní číslo

Zpracování Vašich osobních údajů je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Požadovaný převážný oprávněný zájem společnosti Chrono24 GmbH podle toho vyplývá z předcházení podvodům a s tím spojeným zlepšováním bezpečnosti tržiště.

Abychom byli schopni nabízet a zaručit servis, který také účinně splňuje výše uvedený účel, využíváme služeb společností Message Systems, Inc., dba SparkPost (301 Howard St. Suite 1330, San Francisco, CA 94105, USA) a Mailgun Technologies, Inc. (548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, USA). S oběma společnostmi byla uzavřena smlouva o zpracování zakázek ve smyslu čl. 28 GDPR. Touto smlouvou se jak Message Systems, Inc., dba SparkPost, tak také Mailgun Technologies, Inc. zaručuje, že zpracovávají údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťují ochranu práv dotčené osoby.

Společnosti Message Systems, Inc., dba SparkPost i Mailgun Technologies, Inc. mají své sídlo v USA. Vaše osobní údaje budou sice uloženy na evropských serverech, v důsledku zákona Cloud Act však nelze kompletně vyloučit ani předávání osobních údajů do USA. Tudíž zde může docházet při předání osobních údajů k přenosu do třetí země. Předání údajů do USA je také přípustné, neboť společnost Chrono24 GmbH přijala uzavřením standardních ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR s oběma zpracovateli zakázek vhodnou záruku podle čl. 46 odst. 1 GDPR, aby zaručila přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Společnosti Message Systems, Inc., dba SparkPost i Mailgun Technologies, Inc. navíc přijaly vhodná dodatečná opatření s cílem zajistit zachování této úrovně ochrany údajů.

c) Vnitrokoncernový přenos osobních údajů pro prevenci podvodů

V rámci prevence podvodů jsou zákazníci, u kterých existuje podezření z podvodného jednání, předáváni v rámci koncernu společnosti Chrono24 Direct GmbH. Chrono24 Direct GmbH je partnerskou společností Chrono24 GmbH, která inzeruje hodinky na naší platformě. Osobní údaje jsou tak předány společnosti Chrono24 Direct GmbH, aby se zabránilo uzavření transakce s potenciálně podvodnými zákazníky. Mezi Chrono24 GmbH a Chrono24 Direct GmbH jsou vzájemně předávány následující osobní údaje:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení

Předávání osobních údajů je zákonné a v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Podle toho převažující oprávněný zájem Chrono24 GmbH a Chrono24 Direct GmbH jako společně odpovědného subjektu podle čl. 26 GDPR vyplývá z prevence podvodů a zvýšení obecné bezpečnosti platformy.

Společnost Chrono24 uzavřela se společností Chrono24 Direct GmbH dohodu o společné odpovědnosti ve smyslu čl. 26 GDPR, takže práva a svobody dotčených osob mohou být i nadále zajištěny oběma stranami a obě strany se zavazují zpracovávat údaje v souladu s GDPR.

d) Opatření pro ochranu před spamem

Používáme nástroj Turnstile společnosti Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA) k analýze, zda záznamy na našich webových stránkách vytvářejí lidé nebo zda se jedná o výsledky automatického strojového zpracování. Díky tomu můžeme naše webové stránky chránit před automatickým vyzvídáním, zneužíváním a spamem.

K dosažení výše uvedeného účelu Turnstile automaticky vybírá údaje ze série úkolů prohlížeče údaje na základě telemetrie a chování uživatelů během relace na našich webových stránkách. Mezi tyto údaje patří mimo jiné:

 • IP adresa
 • informace o konfiguraci systému
 • informace o Vašem operačním systému
 • nastavení Vašeho uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka a prohlížeče, hlavička, User Agent)

Kromě toho používá nástroj Turnstile tak zvané „Private Access Tokens“ pro analýzu výše uvedeného účelu. Tyto tokeny poskytují Turnstile výrobci zařízení. Pomocí těchto tokenů nástroj ověřuje, zda jsou návštěvníci stránek lidé. Ve spolupráci s poskytovateli třetích stran, jako jsou výrobci zařízení, tak mohou být údaje ověřeny, aniž by musely být znovu zaznamenány nástrojem Turnstile.

Pokud by analýza Turnstile provedená na základě údajů nepřinesla jednoznačný výsledek, pak bude návštěvník webových stránek vyzván k další činnosti (např. kliknutí na tlačítko). Tato interakce slouží jako poslední kontrola, zda je návštěvník webových stránek člověk.

Společnost Cloudflare, Inc. nezpracovává shromážděné údaje pro svou vlastní potřebu. Kromě toho nejsou v průběhu analýzy dosazovány ani vyhledávány soubory cookie k tomu, aby se sbíraly nebo ukládaly informace.

Zpracování osobních údajů v rámci zajištění ochrany před spamem používáním nástroje Turnstile je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zde požadovaný oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů a s tím spojeného obecného zvýšení bezpečnosti tržiště.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Cloudflare, Inc..

Sběr osobních údajů v souladu s americkou „Sales Tax“

Avalara

Abychom vyhověli zákonným daňovým předpisům v USA, spoléháme na cloudové řešení AvaTax od poskytovatele služeb Avalara. To automatizuje jak stanovení sazeb daně z obratu, tak i složitý výpočet sazby americké daně Sales Tax. Přitom se zpracovávají u obchodníků se sídlem v USA následující osobní údaje:

 • Adresa

Sběr údajů slouží ke stanovení, které regionální daňově-právní předpisy se na nás vztahují. Ty se liší v USA nejen na úrovni jednotlivých federálních států, ale někdy také částečně od okresu k okresu. Z tohoto důvodu je pro nás nezbytné, abychom věděli, kde přesně se prodejce v USA nachází, abychom pak pomocí AvaTaxu určili správnou sazbu daně z obratu.

Se společností Avalara jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek pro využívání cloudového řešení pro splnění daňových předpisů. Touto smlouvou se Avalara zaručuje, že údaje budou zpracovány v souladu s nařízením o ochraně údajů GDPR a bude zajištěna ochrana práv dotčené osoby.

Právním základem pro sběr údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR, protože je zpracování nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti k dodržování daňových zákonů USA.

Nástroje pro online schůzky

a) Zoom

Pro provádění rozhovorů v rámci uživatelských studií používáme nástroj Zoom od společnosti Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA). Komunikace přes Zoom probíhá s uživateli Chrono24, kteří se účastní našich studií. Při používání nástroje Zoom jsou zpracovávány různé druhy údajů, přičemž rozsah zpracovávaných údajů závisí na Vašich zadaných údajích před a během účasti na schůzce přes Zoom. V důsledku toho mohou být předmětem zpracovávání následující osobní údaje:

 • zobrazované jméno
 • e-mailová adresa
 • profilový obrázek
 • metadata schůzky (datum, čas, ID schůzky, informace o zařízení a hardwaru)
 • IP adresa účastníků
 • textové, audio a vide údaje

Za účelem zobrazení videí a přehrání audia budou během trvání schůzky přes Zoom zpracovávány údaje mikrofonu a kamery Vašeho koncového zařízení. Kameru nebo mikrofon však můžete kdykoli sami vypnout přes aplikaci Zoom.

Navíc máte možnost zapojit se přes telefon ke schůzce v nástroji Zoom. Při této příležitosti se navíc zpracovávají následující osobní údaje:

 • telefonní číslo
 • název země
 • příp. další data spojení jako IP adresa použitého zařízení

Zpracovávání osobních údajů je právně přípustné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš k tomu nezbytný převažující zájem spočívá v efektivní realizaci online schůzek v rámci uživatelských studií.

Pokud jste vyjádřili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pak navíc zhotovíme záznam schůzky přes Zoom. Za tímto účelem se interně na našich serverech uloží MP4 soubor všech video-, audio a prezentačních nahrávek, M4A soubor všech audio nahrávek a textový soubor s chatem během schůzky přes Zoom k vyhodnocení uživatelské studie.

Se společností Zoom Video Communications, Inc. byla uzavřena smlouva o zpracování na zakázku ve smyslu čl. 28 GDPR. Touto smlouvou Zoom Video Communications, Inc. zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Jelikož společnost Zoom Video Communications, Inc. sídlí v USA, nelze vyloučit předání osobních údajů do třetí země. Toto předání údajů do USA je přípustné, neboť jsme se Zoom Video Communications, Inc. uzavřeli standardní ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Tato ustanovení představují vhodnou záruku realizace přiměřené úrovně ochrany údajů. Kromě toho Zoom Video Communications, Inc. přijala vhodná dodatečná opatření, aby zajistila, že bude zachována i tato úroveň ochrany údajů. Jako doplňkové ochranné opatření jsme dále upravili naši konfiguraci pro Zoom tak, aby bylo možné k provádění online schůzek využívat pouze výpočetní střediska v Evropském hospodářském prostoru, resp. v bezpečných třetích státech, jako jsou např. Kanada nebo Japonsko.

b) Teams

Pro provádění online schůzek a webinářů, jakož i k výměně informací přes chat používáme nástroj Microsoft Teams (dále jenom jako: Teams) od společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko). Komunikace přes Teams přitom probíhá s externími uživateli a uživateli Chrono24, kteří se účastní našich studií. Při používání nástroje Teams jsou zpracovávány různé druhy údajů, přičemž rozsah zpracovávaných údajů závisí na Vašich zadaných údajích před a během účasti na schůzce přes Teams. V důsledku toho mohou být předmětem zpracovávání následující osobní údaje:

 • zobrazované jméno
 • e-mailová adresa
 • profilový obrázek
 • metadata schůzky (datum, čas, ID schůzky, informace o zařízení a hardwaru)
 • IP adresa účastníků
 • textové, audio a vide údaje

Za účelem zobrazení videí a přehrání audia budou během trvání schůzky přes Teams zpracovávány údaje mikrofonu a kamery Vašeho koncového zařízení. Kameru nebo mikrofon však můžete kdykoli sami vypnout přes aplikace Zoom.

Navíc máte možnost zapojit se přes telefon ke schůzce v nástroji Teams. Při této příležitosti se navíc zpracovávají následující osobní údaje:

 • telefonní číslo
 • název země
 • příp. další data spojení jako IP adresa použitého zařízení

Právním základem pro zpracovávání údajů při provádění schůzek přes Teams je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou schůzky prováděny v rámci smluvních vztahů.

Jestliže s Vámi neevidujeme žádný smluvní vztah, představuje právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zde náš zájem spočívá v efektivní realizaci schůzek přes Teams a v provádění uživatelských studií v souladu s potřebami.

Pokud budeme chtít schůzku přes Teams nahrávat, budeme to předem transparentně komunikovat. Záznam se uskuteční pouze v případě, že jste nám k tomu dali své svolení podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Se společností Microsoft Ireland Operations Ltd. jsme uzavřeli smlouvu o zpracování na zakázku ve smyslu čl. 28 GDPR. Touto smlouvou Microsoft Ireland Operations Ltd. zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší zakázky v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Jelikož se u společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd. jedná o evropskou dceřinou firmu společnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA), která sídlí v USA, nelze vyloučit předání osobních údajů do třetí země. Toto předání údajů do USA je přípustné, neboť jsme se Microsoft Ireland Operations uzavřeli standardní ustanovení o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Tato ustanovení představují vhodnou záruku realizace přiměřené úrovně ochrany údajů. Kromě toho Microsoft Ireland Operations přijala vhodná dodatečná opatření, aby zajistila, že bude zachována tato úroveň ochrany údajů. Jako doplňkové ochranné opatření jsme dále upravili naši konfiguraci pro Teams tak, aby byly údaje ukládány pouze ve výpočetních střediscích v Evropském hospodářském prostoru.

Práva dotčených osob

Máte právo:

 • Váš souhlas, který jste nám dříve udělili, podle čl. 7 odst.3 GDPR kdykoli odvolat. V důsledku toho nesmíme nadále pokračovat ve zpracování osobních údajů, které se zakládá na Vašem souhlasu;
 • v souladu s článkem 15 GDPR požádat o informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Můžete požadovat především informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo jsou poskytovány, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva podat stížnost, původu Vašich osobních údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a také o existenci automatizovaného rozhodování včetně vytváření profilů, příp. příslušné informace týkající se podrobností;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat okamžitou opravu Vašich nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které pro Vás ukládáme;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat smazání Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud se nepožaduje zpracování pro výkon práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, pokud je zpracovávání nezákonné, ale odmítáte jejich smazání a my údaje nepotřebujeme, Vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, anebo jste vznesli v souladu s článkem 21 GDPR námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu, nebo požádat o převod na jinou odpovědnou osobu a
 • podle čl. 77 GDPR podat stížnost dohlížecímu orgánu. Zpravidla se přitom můžete obrátit na dohlížející orgán sídlící v místě Vašeho obvyklého pobytu nebo zaměstnání nebo v místě, kde sídlí naše společnost.

Právo na vznesení námitky

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které se týkají Vaší konkrétní situace, nebo je námitka zaměřena proti přímé reklamě. Ve druhém případě máte obecné právo na vznesení námitky, které vyhovíme bez uvedení konkrétní situace.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na námitku, stačí poslat e-mail na .

Bezpečnost údajů

Pro naši webovou stránku používáme široce používanou metodu TLS (Security Layer Security) ve spojení s aktuálně nejvyšším stupněm kódování, podporovanou Vaším prohlížečem. TLS je bezpečný a osvědčený standard, který je např. používán také v online bankovnictví. Bezpečné šifrované připojení rozpoznáte mj. podle přípony „s“ v protokolu http (tedy https://..) v řádku adresy Vašeho prohlížeče nebo podle symbolu zámku ve spodní části Vašeho prohlížeče.

Podnikneme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v závislosti na technologickém vývoji.

Pokud se u nás zaregistrujete jako uživatel, je přístup k Vašemu uživatelskému účtu možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. Vždy, když s námi ukončíte komunikaci, měli byste zachovat důvěrnost Vašich informací ohledně přístupu a zavřít okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte počítač spolu s ostatními.

Také bereme velmi vážně vnitropodnikovou ochranu osobních údajů. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsme zavázali mlčenlivostí a zachováváním ustanovení právní ochrany osobních údajů.

Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné, stav duben 2023.

Při dalším vývoji našich webových stránek a nabídek nebo na základě změněných právních příp. úředních předpisů, může být nutno toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Toto aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli načíst a vytisknout na webových stránkách na
https://www.chrono24.sk/info/datenschutz.htm