Obyvatelé státu Kalifornie zde najdou naše zásady ochrany osobních údajů CCPA

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a pověřence koncernu pro ochranu osobních údajů

Za údaje zpracovávané na této webové stránce jsou spoluodpovědní:

 • Chrono24 GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Německo

a

 • MPN Marketplace Networks GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Německo

Společnosti (dále jen „Chrono24“) jsou k dispozici na adrese:

 • E-mail:
 • Telefon: +49 721 96693-0
 • Fax: +49 721 96693-990

Pověřenec/pověřenkyně Chrono24 pro ochranu osobních údajů je k zastižení na níže uvedené adrese, k rukám Oddělení pro ochranu osobních údajů, příp. na .

Informace o zpracovatelích a převodech do třetích zemí

V rámci více procesů může Chrono24 využívat poskytovatele služeb, kteří naším jménem zpracovávají osobní údaje (tzv. zpracovatelé).
Chrono24 uzavřelo odpovídající smlouvy o zpracování objednávek ve smyslu čl. 28 GDPR se všemi níže zdokumentovanými zpracovateli. Prostřednictvím těchto smluv zpracovatelé ujišťují, že zpracovávají údaje naším jménem v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zaručují ochranu práv subjektu údajů.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země (např. USA) v souvislosti se zpracováním objednávky, Chrono24 přijme vhodné záruky, aby zajistilo v podstatě rovnocennou úroveň ochrany údajů.
Chrono24 uzavřelo standardní doložky o ochraně údajů se všemi zpracovateli sídlícími ve třetí zemi. Ty byly přijaty Evropskou komisí a v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR představují vhodnou záruku pro zajištění požadované úrovně ochrany údajů. Kromě toho pověřujeme pouze poskytovatele služeb se sídlem ve třetí zemi, kteří nám mohou prokázat, že mohou zaručit v podstatě rovnocennou úroveň ochrany předávaných osobních údajů přijetím vhodných dodatečných opatření.

Shromažďování a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich využívání

Při návštěvě webové stránky

Při načtení naší webové stránky odešle prohlížeč používaný na vašem koncovém zařízení automaticky informace na server našich webových stránek. Tyto informace se dočasně uloží v tzv. log souboru. Následující informace se přitom budou shromažďovat bez vašeho zásahu a po 20 týdnech se automaticky smažou:

 • IP adresa žádajícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL načteného souboru,
 • webová stránka, ze které je přístup proveden (referrer URL),
 • ID relace,
 • uživatelský agent,
 • cookies / flash-cookies a
 • použitý prohlížeč, případně operační systém vašeho počítače a název vašeho poskytovatele přístupu.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro zajištění bezproblémového připojení webové stránky,
 • pro zajištění pohodlného využívání naší webové stránky a optimalizaci naší platformy,
 • pro zajištění a vyhodnocení bezpečnosti a stability systému,
 • pro rozpoznání a zabránění útokům na naši webovou stránku a
 • pro další interní statistické a administrativní účely.

Shromážděné osobní údaje zásadně nepoužíváme k vyvození závěrů o vaší osobě. V případě útoku na síťovou infrastrukturu však bude vaše IP adresa vyhodnocena k prosazení nebo odvrácení právních nároků.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů pro shromažďování osobních údajů.

Kromě toho používáme při návštěvě našich webových stránek soubory cookie a analytické služby. Další podrobnosti k tomu najdete v bodech 6. a 7. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Při registraci jako uživatel na naší platformě

Kupující a soukromí prodejci i komerční obchodníci si mohou na naší platformě vytvořit účet Chrono24. Chcete-li nastavit účet, je nutné zadat údaje uvedené v 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4.. Zpracování těchto údajů probíhá,

 • abychom vás mohli identifikovat jako našeho smluvního partnera,
 • pro zdůvodnění, obsahové uspořádání, zpracování a změnu smluvních vztahů ohledně používání naší platformy a nabízených služeb,
 • pro kontrolu věrohodnosti zadaných údajů,
 • příp. pro kontakt v případě dotazů a
 • příp. k uplatnění jakýchkoli nároků vůči vám.

Zpracování osobních údajů uvedených v 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4. probíhá na základě vašeho dotazu a je potřebné podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR k výše uvedeným účelům při použití platformy a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

Poskytnutí daňového identifikačního čísla je navíc povinné, pokud k prodeji zboží používáte naši platformu. Shromažďování vašeho daňového identifikačního čísla je legální podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš podle toho požadovaný oprávněný zájem vyplývá z plnění daňových povinností ze zákona o oznamovací povinnosti a automatické výměně informací provozovatelů oznamovacích platforem v daňových záležitostech a s tím spojeného zabránění páchání správních deliktů. Pokud nejste poskytovatelem s oznamovací povinností ve smyslu zákona o oznamovací povinnosti a automatické výměně informací provozovatelů oznamovacích platforem v daňových záležitostech, vaše daňové identifikační číslo bude na konci vykazovaného období smazáno – pokud jste nezadali souhlas s dalším uchováváním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Další informace o tom, jak je zpracováváno vaše daňové identifikační číslo, naleznete na 4.1..

V závislosti na typu uživatelského účtu máte částečnou možnost poskytovat dobrovolné informace. Zpracování takovýchto dobrovolně poskytnutých informací se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Tyto informace slouží pro zlepšení kontaktu s vámi a zajištění rychlého vyjasnění jakýchkoli dotazů.

Po smazání vašeho účtu budou vaše osobní údaje pro další použití automaticky smazány, pokud v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebudeme povinni z důvodu daňových a obchodních požadavků ohledně archivování a dokumentování (z obchodního zákoníku, trestního zákoníku, daňového zákona) k delšímu ukládání, nebo pokud jste s dalším ukládáním a uchováváním podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR souhlasili.

Účet Chrono24

Pro registraci jako uživatele (kupujícího) a vyřízení účtu je bezpodmínečně nutné zadání následujících osobních údajů:

 • platná e-mailová adresa a
 • libovolně volitelné heslo.

Tyto osobní údaje slouží jako přihlašovací údaje pro váš účet.

Máte také možnost nahrát profilový obrázek a dobrovolně poskytnout následující údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa (ulice, poštovní směrovací číslo, město, země),
 • Vaše telefonní číslo,
 • Vaše datum narození,
 • Vaše pohlaví,
 • Vaše povolání a
 • jazyky, kterými hovoříte.
Registrace nebo přihlášení pomocí účtu Google / Apple (poskytovatele třetí strany)

Při prvním přihlášení na Chrono24 nebo při dalším přihlášení do vašeho účtu Chrono24 máte možnost se přihlašovat prostřednictvím poskytovatele třetí strany. Můžete ověřit svou totožnost také přihlašovacími údaji k vašemu účtu Apple nebo Google a použít je k registraci nebo přihlašování na Chrono24.

Pokud se rozhodnete pro registraci nebo přihlašování prostřednictvím poskytovatele třetí strany, budete přesměrováni na příslušné webové stránky společnosti Apple nebo Google a tam se můžete přihlásit svými přístupovými údaji. Nakonec společnosti Apple nebo Google sdělíte, které údaje nám budou pro ověření vaší totožnosti v rámci procesu registrace, popř. přihlášení sděleny. Přitom se jedná o:

 • vaše jméno a příjmení,
 • případně profilový obrázek a
 • vaši e-mailovou adresu (pokud jste v případě přihlášení k Apple nezvolili možnost „Skrýt e-mailovou adresu“).

Pokud neznáme vaši e-mailovou adresu, zeptáme se, zda již máte účet Chrono24. Pokud již máte účet Chrono24, můžete jej propojit s přihlašovacími údaji třetí strany. Pokud ještě nemáte účet Chrono24, můžete si vytvořit nový pomocí přihlášení třetí strany.

Zpracování osobních údajů se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu umožnit vám používání doplňkové komfortní služby.

Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování a využívání vašich osobních údajů ze strany společnosti Apple nebo Google i s tím související práva a možnosti nastavení týkající se ochrany soukromí můžete najít v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Apple a Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Soukromý prodejce

Chcete-li zveřejňovat inzeráty jako soukromý prodejce, potřebujete nejprve účet Chrono24 (viz pod 3.2.1.). Pro zveřejnění inzerátu na platformě je nutné zadat následující údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše adresa (ulice, PSČ, město, země),
 • vaše datum narození,
 • vaše státní příslušnost a
 • vaše daňové identifikační číslo.
Při registraci k prodeji prostřednictvím svěřenského servisu

Abyste mohli prodávat své zboží v rámci svěřenského servisu, musíte se zaregistrovat jako soukromý prodejce pro prodej prostřednictvím svěřenského servisu.

V rámci registrace žádáte o otevření svěřenského účtu u platební služby Mangopay společnosti Mangopay SA (2 Avenue Amélie, L-1125 Lucembursko; dále jen „Mangopay“). Tento účet bude později použit k zaúčtování výplat, které vám byly přiděleny v rámci svěřenského servisu.

V souladu se zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu je společnost Mangopay povinna identifikovat každého prodejce na základě specifikovaných dokumentů a informací.

Z tohoto důvodu jsou vyžadovány následující údaje a dokumenty v rámci registrace do služby úschovy a jsou předány společnosti Mangopay:

 • příjmení, jméno, e-mailová adresa, datum narození a také státní příslušnost a země pobytu,
 • informace o tom, který bankovní účet má být použit pro platby a
 • kopie platného úředního dokladu totožnosti:
  • pro Němce německý občanský průkaz (přední a zadní) , pro cizince žijící v Německu nebo v zahraničí cestovní pas;
  • v rámci EHP: cestovní pas, národní průkaz totožnosti nebo řidičský průkaz, pro státní příslušníky zemí mimo EU povolení k pobytu;
  • mimo EHP: pas, pro lidi z Kanady nebo USA může být řidičský průkaz také použit jako alternativa k pasu.
Obchodník

Pro registraci jako komerční obchodník je zásadně nutné zadat následující osobní údaje:

 • vaše firma,
 • kontaktní osoba (jméno a příjmení),
 • vaše adresa (ulice, PSČ, obec, země)
 • telefonní číslo,
 • platná e-mailová adresa,
 • libovolně volitelné uživatelské jméno,
 • libovolně volitelné heslo,
 • DIČ a
 • vaše IČO.

Kromě toho máte možnost uvést další dobrovolné údaje:

 • číslo faxu,
 • číslo mobilního telefonu a
 • internetovou adresu.

Za účelem autentifikace účtu obchodníka druhým faktorem obdržíte po vytvoření účtu obchodníka SMS zprávu. Přitom bude telefonní číslo, které zadáte, zasláno poskytovateli služeb Twilio, Inc. (101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, USA). Společnost Twilio, Inc. provede dvoufaktorovou autentifikaci na základě zaslaného telefonního čísla.

Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve všeobecném zvýšení bezpečnosti tržiště a s tím spojené optimalizaci procesu realizace.

V rámci registrace jako komerční obchodník na Chrono24 může kromě toho dojít k tomu, že vám budeme zasílat tištěnou reklamu, abychom vás informovali o aktuálních trendech v segmentu hodinek.
Přitom budou předány následující osobní údaje poskytovateli přenosových služeb za účelem zaslání tištěné reklamy:

 • vaše jméno a příjmení
 • vaše adresa

Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve všeobecném zvýšení bezpečnosti tržiště a s tím spojené optimalizaci procesu realizace. To je na základě rozšiřujícího důvodu 47 GDPR shledáváno jako právně uznávaný oprávněný zájem.

Registrace jako komerční obchodník je navíc možná, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, který se zobrazuje jako inzerát na LinkedIn. Tak obdržíme také údaje o adrese obchodníka pro získávání nových zákazníků prostřednictvím nákupu dat a příslušného výzkumu na internetu. Získané údaje používáme k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně registrace jako komerčního obchodníka na Chrono24. Při využití kontaktního formuláře a při získávání nových zákazníků jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše e-mailová adresa a
 • vaše obchodní telefonní číslo.

Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedeného účelu navázání kontaktu.

V průběhu navázání kontaktu budou vámi uvedené údaje uloženy v CMR řešení Salesforce, jehož poskytovatelem je Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA).

Při dodržení americké daně z obratu

Abychom vyhověli zákonným daňovým předpisům v USA, spoléháme na cloudové řešení AvaTax od našeho zpracovatele Avalara, Inc. (255 South King Street Suite 1800 Seattle, WA 98104 United States). AvaTax automatizuje jak stanovení sazby daně z obratu, tak komplexní výpočet sazby daně z prodeje v USA. Přitom zpracovávají obchodníci (viz 3.2.4.) se sídlem v USA následující osobní údaje:

 • Dodací a fakturační adresa.

Sběr údajů slouží ke stanovení, které regionální daňově-právní předpisy se na nás vztahují. Ty se v USA liší nejen na úrovni státu, ale někdy také okres od okresu v rámci jednoho státu. Z tohoto důvodu je pro nás nezbytné přesně vědět, kde se obchodník v USA nachází, abychom mohli pomocí AvaTax určit správnou sazbu daně z obratu.

Zpracování vašich osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR i. Ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zákonné, protože zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti dodržovat daňové zákony USA a jako mezinárodně fungující platforma máme oprávněný zájem na dodržování zákonných ustanovení sledovat naše trhy. Kromě toho jsou zpracovávány pouze osobní údaje amerických obchodníků, kteří již podléhají americkým daňovým zákonům.

Při používání messengeru v rámci naší interní platformy

Jako registrovanému uživateli vám nabízíme možnost komunikovat s námi a obchodníkem / kupujícím / soukromým prodejcem prostřednictvím messengeru uvedeného na webu a v rámci platformy. K používání interního messengeru platformy je nutná registrace (viz pod 3.2.).

Komunikace prostřednictvím interního messengeru platformy vždy probíhá mezi vámi, vaším komunikačním partnerem a Chrono24. Chrono24 je aktivním komunikačním partnerem a moderuje ji. V rámci používání našeho interního messengeru na platformě vaše odeslané zprávy automaticky a ručně skenujeme a analyzujeme. To se provádí za účelem

 • prevence podvodů,
 • odhalování nezákonných činností a porušování našich všeobecných obchodních podmínek a
 • zlepšování komunikace a péče o zákazníky.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely platí podle GDPR jako předem uznaný oprávněný zájem.

Své zaslané a přijaté zprávy můžete spravovat sami a na požádání je nechat námi smazat. V případě pokusu o podvod, protiprávního jednání nebo porušení Všeobecných obchodních podmínek můžeme příslušné zprávy na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR i přes vaši žádost o smazání nadále uchovávat pro důkazní účely a uplatnění, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

Automatické vytvoření zákaznického profilu

V rámci používání naší platformy jako registrovaný uživatel/obchodník vytvoříme pro váš účet Chrono24 zákaznický profil. Abyste dostávali pouze takové informace, které jsou pro vás zajímavé, kategorizujeme a doplňujeme váš zákaznický profil o další informace. Používáme k tomu:

 • informace o vás (např. základní údaje o vašem zákaznickém profilu),
 • trvání vašeho členství,
 • statistické informace (např. typ, frekvence a intenzita používání webu) a
 • historii reklam, značky výrobců a stažených prodejců.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro statistická vyhodnocování,
 • pro výzkum trhu,
 • abychom umožnili hladké fungování platformy a design naší platformy podle potřeb,
 • pro personalizaci našich služeb a
 • abychom vám zasílali reklamu výhradně na základě vašich skutečných nebo domnělých potřeb a neobtěžovali vás nepodstatnou reklamou.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely platí podle GDPR jako uznaný oprávněný zájem.

Úplné vytvoření profilu je však možné pouze v případě, že jste nám udělili souhlas s nastavením personalizačního cookie Chrono24 v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (další informace o souborech cookie viz bod 6.). Nastavení souborů cookie můžete sami spravovat .

Pokud vznesete námitku proti vytvoření zákaznického profilu, hodnocení a personalizaci našich služeb a reklamy, což můžete kdykoli provést kliknutím na odkaz, zpracování bude zastaveno a váš zákaznický profil okamžitě smazán.

Svou námitku můžete alternativně také kdykoliv odeslat na e-mailem na .

Při využití svěřenského servisu

Chcete-li připravit a uzavřít kupní smlouvy s obchodníky / soukromými prodejci prostřednictvím našeho svěřenského servisu, potřebujete nejprve účet Chrono24 (viz 3.2.1.). Navíc je bezpodmínečně nutné uvést následující údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše adresa (ulice, PSČ, město, země) a
 • vaše telefonní číslo.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro kontrolu a identifikaci, kdo je smluvním partnerem obchodníka / soukromého prodejce,
 • pro podporu odůvodnění, obsahového návrhu a zpracování kupních smluv a
 • v případě potřeby nás kontaktovat v případě dotazů.

V případě, že si od obchodníka / soukromého prodejce vyžádáte nabídku nákupu nebo s obchodníkem / soukromým prodejcem uzavřete kupní smlouvu, předáme vaše osobní údaje pro výše uvedené účely také obchodníkovi / soukromému prodejci.

Zpracování vašich výše uvedených osobních údajů probíhá na základě vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR k výše uvedeným účelům při použití platformy a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

Při platbě přes Chrono24 prostřednictvím kreditní karty nebo bankovního převodu

Po uzavření kupní smlouvy můžete zboží zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem. Aby bylo zajištěno obecné zpracování těchto platebních metod a aby se zabránilo možným případům podvodu, platby se provádějí prostřednictvím poskytovatele služeb Mangopay (10 Boulevard Royal, L-2449, Lucembursko). Společnosti Mangopay jsou předávány následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše adresa a
 • vaše údaje týkající se účtu, resp. kreditní karty

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože je nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Mangopay .

Pokud platíte kreditní kartou, můžete tuto platbu zpracovat také prostřednictvím poskytovatele služby Checkout Ltd. (Wenlock Works, Shepherdess Walk, Londýn, N1 7BQ, Spojené království). Společnosti Checkout Ltd. jsou předávány následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše e-mailová adresa,
 • vaše fakturační adresa a
 • případně odlišná dodací adresa.

Toto zpracování údajů probíhá také na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože je nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

Společnost Checkout Ltd. má sídlo ve Spojeném království. Tudíž zde dochází při předání osobních údajů k přenosu do třetí země. Předání údajů do Spojeného království je rovněž přípustné. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 odst. 3 GDPR pro Spojené království. To znamená, že ve Spojeném království existuje přiměřená úroveň ochrany poskytnutých osobních údajů. Další informace naleznete ve stanovisku Evropské komise .

Kromě toho naleznete Zásady ochrany osobních údajů společnosti Checkout Ltd. zde .

Při registraci do našeho informačního bulletinu (newsletteru)

Pokud jste podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR dali výslovný souhlas, použijeme vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vám pravidelně posílali náš personalizovaný newsletter. Pro přijímání informačního bulletinu postačí uvedení e-mailové adresy.

Za účelem personalizace obsahu newsletteru si můžete na základě následujících osobních údajů vytvořit zákaznický profil:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše pohlaví a
 • vaše země původu.

Osobní aspekty, jako jsou afinity k produktu, zájmy, nákupní rozhodnutí, preferovaná doba nákupu atd. vyplývající z objednávek, jsou navíc automaticky zpracovávány a analyzovány tak, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamy. Navíc může profilování probíhat i bez souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů (viz 3.5.).

Za určitých okolností použijeme vaši e-mailovou adresu i bez vašeho výslovného souhlasu k zasílání informací o podobných produktech naší společnosti za předpokladu, že jste našim stávajícím zákazníkem a nevznesli jste námitky proti použití vaší e-mailové adresy. V případě stávající zákaznické reklamy se zakládá zpracování na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Zpracování vaší e-mailové adresy pro účely přímého marketingu přitom platí v GDPR jako uznaný zákonný zájem.

V obou případech je kdykoli možné odhlášení, např. prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Svou žádost o odhlášení můžete zaslat kdykoli e-mailem na .

K zasílání našeho newsletteru používáme nástroj Mailchimp od The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA).
Další informace ke zpracování osobních údajů zprostředkovatelem naleznete na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Zasílání newsletteru našimi partnery

Pokud jste dali podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR výslovný souhlas, předáme vaši e-mailovou adresu našim partnerům, společnosti Chrono24 Direct GmbH (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Německo) a společnosti Fratello Watches B.V. (Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Nizozemsko). Naši partneři budou používat vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání individuálně přizpůsobeného newsletteru s nabídkami, produktovými novinkami a akcemi. Pro přijímání newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu.

Odhlášení je kdykoli možné, např. prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Svou žádost o odhlášení můžete zaslat kdykoli e-mailem na .

Při použití našeho kontaktního formuláře

V případě jakýchkoli dotazů vám nabízíme možnost kontaktovat nás nebo obchodníka / soukromého prodejce prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. V případě, že byste chtěli směrovat váš dotaz na obchodníka nebo soukromého prodejce, předáme jim váš dotaz s kontaktem. Pro použití kontaktního formuláře jsou požadovány následující údaje:

 • platná e-mailová adresa a
 • váš konkrétní dotaz nebo zpráva.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • abychom vás mohli identifikovat,
 • mohli zodpovědět váš dotaz a
 • v případě potřeby jej předat příslušnému obchodníkovi / soukromému prodejci.

Kromě toho můžete pro rychlejší kontakt dobrovolně poskytnout své jméno a telefonní číslo.

Při použití našeho kontaktního formuláře můžeme vaši zprávu příp. naskenovat a analyzovat. Děje se tak za účelem prevence podvodů a za účelem odhalování nezákonných činností nebo porušení našich všeobecných podmínek platformy a obecně pro zlepšení komunikace a péče o zákazníky.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR k výše uvedeným účelům pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření. Kromě toho se zpracování osobních údajů v souvislosti s žádostí o kontakt zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Tyto také vyplývají z výše uvedených účelů.

Osobní údaje, které jsme shromáždili pro použití kontaktního formuláře, budou po zpracování vaší žádosti automaticky smazány.

Při kontaktování a poradenství ze strany prodejního poradce Premium

U hodinek nad určitou hodnotu lze přímo v inzerátu použít kontaktní formulář pro navázání kontaktu s prodejním poradcem Premium.
Chcete-li kontaktovat prodejního poradce Premium, je nutné poskytnout následující informace:

 • vaše jméno,
 • oslovení,
 • váš požadavek a
 • vaši zprávu.

V závislosti na způsobu kontaktování, který si zvolíte pro kontakt s prodejním poradcem Premium, možná budete muset uvést svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Při použití našeho kontaktního formuláře můžeme vaši zprávu příp. naskenovat a analyzovat. Děje se tak za účelem prevence podvodů a za účelem odhalování nezákonných činností nebo porušení našich všeobecných podmínek platformy a obecně pro zlepšení komunikace a péče o zákazníky.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR k výše uvedeným účelům pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření. Kromě toho se zpracování osobních údajů v souvislosti s žádostí o kontakt zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Tyto také vyplývají z výše uvedených účelů.

Zadaná data budou zaslána přes rozhraní do softwaru HubSpot, který používáme od našeho zpracovatele HubSpot Ireland Ltd. (1 Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2, Irsko).

Pokud již máte účet Chrono24, když nás kontaktujete, data v HubSpot budou obohacena o další data z naší databáze.

V rámci kontaktu má prodejní poradce Premium přístup k následujícím informacím, aby vám mohl co nejlépe poradit:

 • informace o používání tržiště Chrono24 a nabízených funkcích, jako je např. poznámkový bloček, uložení vyhledávání nebo Watch Collection, s cílem pomoci Vám při hledání hodinek a předložit Vám vhodné nabídky,
 • informace o probíhajících poptávkách a procesech nákupů s cílem Vám proaktivně pomáhat při používání platformy a
 • dosavadní komunikaci s Chrono24, aby mohl zohlednit už projednávané záležitosti.

Zpracování osobních údajů v rámci poradenství prodejního poradce Premium probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem přitom vyplývá z výše uvedených účelů.

Při použití nástroje pro společné prohlížení

Abychom vám mohli nabídnout efektivní aktuální podporu na webu i v aplikaci, používáme nástroj pro společné prohlížení TeamViewer Engage od společnosti TeamViewer Germany GmbH (Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Německo). Během telefonického hovoru s naším týmem podpory zahájíte relaci společného prohlížení prostřednictvím odkazu v patičce webu. Po vašem výslovném potvrzení obdržíte ID relace, které umožní našemu zaměstnanci zobrazit vaše aktuální okno prohlížeče. Náš zaměstnanec nemá přístup k jiným oknům prohlížeče ani k vašemu PC, a proto nemůže instalovat programy ani odstraňovat neoprávněná data z vašeho PC. Jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • vaše IP adresa,
 • vaše poloha na webové stránce,
 • vaše navštívené podstránky,
 • vaše doba pobytu na stránce, resp. v prohlížeči,
 • váš operační systém a
 • informace o vašem koncovém zařízení.

Zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste nám dali svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vytvoření relace společného prohlížení závisí na zpracování vaší IP adresy. V opačném případě nelze relaci společného prohlížení použít.

Při odesílání balíčku

Aby vám bylo umožněno elektronicky sledovat vaši objednávku po odeslání, jsou soukromí prodejci požádáni, aby uvedli poskytovatele přepravních služeb pověřeného odesláním a související ID pro sledování. Obchodníci jsou povinni poskytnout ID pro sledování. S pomocí těchto informací poskytne námi používaný poskytovatel služeb, AfterShip Ltd. (One Midtown 38/f Hoi Shing Road Tsuen Wan Unit 2 No. 11, Hong Kong) možnost sledování stavu doručení. Jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • vaše dodací nebo dodací adresa,
 • další přepravní údaje,
 • údaje o objednávce a
 • údaje o stavu zásilky.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť je nezbytné pro splnění smlouvy o užívání platformy nebo pro splnění kupní smlouvy.

Při vkládání komentáře v našem magazínu

Máte možnost zanechat komentář ke zboží, které je ke stažení v našem magazínu. Vaši IP adresu zpracováváme za účelem zveřejnění komentáře. Kromě komentáře je třeba uvést následující údaje:

 • své jméno,
 • platnou e-mailovou adresu a
 • komentář.

Komentování zboží je dobrovolné. Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom mohli zveřejnit váš komentář a umožnili ostatním uživatelům, aby na něj reagovali. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a sledovat případná porušení právních předpisů.

Zpracování vašich údajů pro výše uvedené účely se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tím, že vám nabízíme možnost komentovat zboží v našem magazínu a komunikovat s námi a ostatními uživateli.

Pro vkládání komentáře do našeho magazínu používáme WordPress plugin wpDiscuz od poskytovatele služeb gVectors Team.

Další informace o wpDiscuz naleznete na https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-7/privacy-and-gdpr/.

Při vkládání zákaznických recenzí přes Trustpilot a sitejabber

Váš názor na naše produkty a služby je pro nás důležitý. Nabízíme vám proto možnost odeslat recenze naší platformy prostřednictvím služby hodnocení www.trustpilot.com našeho zpracovatele Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. patro, 1112 Copenhagen K, Dánsko; dále jen „Trustpilot“). Pokud zanecháte recenzi, bude zveřejněna na našem webu i na webu Trustpilot. Vyhrazujeme si však právo ji smazat nebo nezveřejnit.

Po úspěšném dokončení nákupu od nás obdržíte e-mail s žádostí o ohodnocení naší platformy a našich služeb. V e-mailu najdete „Business Generated Link“ od Trustpilotu, který vás přesměruje na Trustpilot a můžete vložit recenzi k vaší objednávce. „Business Generated Link“ obsahuje následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše země původu (např. Německo),
 • vaše e-mailová adresa a
 • ID transakce.

Po kliknutí na odkaz budou vaše osobní údaje odeslány společnosti Trustpilot, abychom mohli vaši recenzi přiřadit k vašemu nákupu a zajistit pravost recenze.

Kromě toho mohou být hodnocení odevzdaná přímo Trustpilot-u zveřejněna na naší webové stránce za předpokladu, že jsme byli schopni zajistit pravost hodnocení.

Zpracování údajů v rámci hodnocení zákazníků přes Trustpilot probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím chceme zajistit, aby naše webová stránka měla podobu odpovídající potřebám a byla optimalizovaná.

Další podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování údajů přes Trustpilot můžete najít v Zásadách ochrany údajů společnosti Trustpilot.

Pokud bude na základě vaší fakturační adresy zjištěno, že se nacházíte v USA, nabízíme vám možnost odeslat hodnocení o naší platformě prostřednictvím služby hodnocení www.sitejabber.com našeho zpracovatele GGL Projects, Inc (1528 South El Camino Real, Suite 110, San Mateo, CA 94402, USA; dále jen „sitejabber“). Pokud odešlete hodnocení, bude zveřejněno na webové stránce sitejabber.

Po úspěšném dokončení nákupu od nás obdržíte e-mail s žádostí o odevzdání ohodnocení naší platformy a našich služeb. V e-mailu najdete "Review Request" od sitejabber, který vás přesměruje na sitejabber a můžete vložit recenzi k vaší traansakci. „Review Request" obsahuje následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše e-mailová adresa a
 • ID transakce včetně data transakce.

Po kliknutí na odkaz budou vaše osobní informace předány na sitejabbler, abychom mohli vaše hodnocení přiřadit k vašemu nákupu a zajistit tak pravost hodnocení.

Další podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování údajů přes sitejabber můžete najít v Zásadách ochrany údajů společnosti sitejabber .

Při použití Watch Collection

Máte možnost udržovat a spravovat svou sbírku hodinek online ve své osobní Watch Collection přidáním hodinek, ukládáním dat a nahráváním vlastních obrázků hodinek. Watch Collection můžete prohlížet a spravovat z domova i na cestách. Watch Collection můžete také použít ke sledování hodinek, které ještě nevlastníte, nebo k rychlému a snadnému posouzení vašich hodinek.

Přitom povinně evidujeme následující údaje:

 • referenční číslo, značka, model, stav hodinek a
 • stav vlastnictví hodinek.

Můžete také zadat nákupní cenu, čas a místo nákupu a nahrát obrázek svých hodinek. Jedná se však o dobrovolné informace.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro dokumentaci a odhad hodnoty vaší osobní sbírky,
 • pro zaznamenání vašich zájmů o jednotlivé hodinky, které ještě nevlastníte,
 • pro statistické vyhodnocení vašich hodinek a
 • pro rozšiřování naše produktového katalogu o hodinky, které jsme dosud neznali.

U námi shromažďovaných údajů se nejedná o osobní údaje, ale pouze o údaje vztahující se k osobám. Osobní údaje jsou údaje bez přímé osobní reference, ze kterých lze odvodit osobu. Potřebujeme proto také právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování údajů vycházíme z čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Oprávněný zájem zde spočívá ve využívání Watch Collection jako zdroje informací, ve kterém můžeme statistickým vyhodnocením dat rozšířit naše know-how o aktuální situaci na trhu a do budoucna dle potřeby optimalizovat naše služby.

Pokud jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, uvedené údaje budou použity také pro nákup a prodej hodinek ve vaší Watch Collection.

Nákup a prodej hodinek a konsignace ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi

Pokud jste se rozhodli prodat své hodinky přímo společnosti Chrono24 nebo je dát do konsignace a podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas, budeme Vás kontaktovat e-mailem a ve spolupráci se společnostmi Chrono24 Direct GmbH a Xupes Watches Ltd. Vám předložíme nabídku ke koupi. Za tímto účelem musí být společnosti Chrono24 Direct GmbH a Xupes Watches Ltd zaslány následující osobní údaje. přenášeno:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše e-mailová adresa,
 • příp. vaše textová zpráva,
 • informace k nabízeným hodinkám (značka, model, referenční číslo) a
 • vaše telefonní číslo.

Zpracování osobních údajů ve smyslu jejich předání společnostem Chrono24 Direct GmbH a Xupes Watches Ltd probíhá výhradně po vašem předchozím výslovném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Nabízíme vám službu nákupu hodinek ve spolupráci s našimi dceřinými společnostmi Chrono24 Direct GmbH a Xupes Watches Ltd. Přitom budou oběma společnostem předány následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše adresa a
 • vaše zprávy obchodníkovi.

Uvedené údaje se shromažďují, abychom vám mohli hodinky prodat a odeslat.

Rovněž vám nabízíme poradenství kolem přímého prodeje ve spolupráci s Chrono24 Direct GmbH. Abychom vám přitom poskytli odbornou podporu a co nejrychleji zpracovali vaši žádost, budou společnosti Chrono24 Direct předány následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše telefonní číslo a
 • váš požadavek.

Zpracování uvedených údajů probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR pro bezproblémovou realizaci prodeje a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

Při shromažďování osobních údajů třetích stran

Občas se může stát, že nám uživatelé poskytnou osobní údaje třetích stran (např. oprávněných zástupců, kontaktních osob, různých majitelů účtů). V těchto případech jsou uživatelé povinni poskytnout informace pouze v rozsahu, v jakém si je toho dotčená třetí strana vědoma. To zahrnuje zejména znalost nás jako odpovědné osoby a poskytovaných údajů a účelů jejich uvedení.
V opačném případě platí tyto informace o ochraně údajů odpovídajícím způsobem pro dotčené třetí strany, pokud jsou informace relevantní nejen pro smluvní partnery. To zahrnuje zejména informace o nás jako odpovědné osobě a našem pověřenci pro ochranu osobních údajů, jakož i informace o právech subjektů údajů. Pokud výjimečně obdržíme kontaktní údaje na dotčenou třetí stranu, budeme ji přímo informovat. Zpravidla však nepožadujeme od třetích stran žádné kontaktní údaje. Údaje o třetích stranách použijeme pouze k účelu, pro který byly poskytnuty (např. nezbytný kontakt, zpracování platby prostřednictvím zadaných údajů o účtu).
Údaje dotčených třetích stran budou vymazány nejpozději při vymazání údajů uvedené osoby nebo pokud tato osoba dotčené informace změní nebo vymaže.

Zpracování údajů dotčených třetích stran se provádí na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO, abychom našim smluvním partnerům poskytli možnost oprávněného zapojení třetích stran.

Při účasti na uživatelských studiích

Na platformě vám bude nabízena účast na uživatelských studiích. Účelem těchto dobrovolných uživatelských studií je obdržet cílené poznatky o chování, potřebách a motivacích uživatelů. Slouží to optimalizaci platformy, aplikací, produktů a procesů společnosti Chrono24.

V závislosti na tom, které uživatelské studie se zúčastníte, bude tato provedena pomocí jednoho ze dvou online průzkumných nástrojů SurveyMonkey nebo Hotjar.

Při účasti na uživatelské studii prostřednictvím SurveyMonkey od našeho zpracovatele Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA) jsou jim předány následující osobní údaje:

 • datum a čas účasti v průzkumu a odeslání formuláře
 • osobní údaje, které je možné seskupit, jako např. vaše věková skupina (19–29)
 • vaše IP adresa.

Zpracování je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili svůj souhlas.

Pokud se rozhodnete pro účast v uživatelské studii, může se stát, že budete navigováni na screeningový dotazník, který byl vyhotovený pomocí nástroje Hotjar našeho zpracovatele Hotjar Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Pomocí tohoto dotazníku bude ověřeno, zda jste pro danou studii vhodným respondentem. Přitom se zpracovávají následující osobní údaje:

 • vaše jméno,
 • vaše e-mailová adresa a
 • vaše telefonní číslo.

Zpracování je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili svůj souhlas.

Kromě toho je v příslušném dotazníku dotazováno, se kterými navazujícími druhy zpracování svých osobních údajů v rámci uživatelské studie souhlasíte. Následující zpracování probíhají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste pro ně udělili svůj souhlas:

 • nahrávání konverzace,
 • sdílení a nahrávání obrazovky.

Pořízené záznamy slouží pro interní vyhodnocení studie a po jejím ukončení budou smazány Provádí se pomocí softwaru pro video hovory a telekomunikaci Zoom. Zoom je služba, kterou poskytuje společnost Zoom Video Communications, Inc., (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA).

V rámci používání služby Zoom jsme provedli doplňující opatření tak, aby bylo pro provádění „online meetingů“ možné používat pouze výpočetní střediska v EU, v EHS, resp. v bezpečných třetích zemích, jako jsou např. Kanada nebo Japonsko.

Pro poprodejní hovory

Abychom zlepšili dobu realizace poprodejních hovorů, využíváme služeb callcentra. Pokud byste případně na platformě provedli koupi, budou vaše údaje předány callcentru, aby pomocí hovoru mohlo zkontrolovalo, zda se uskutečnil prodej. Přitom jsou callcentru poskytovány následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení a
 • vaše telefonní číslo.

Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze zlepšení doby realizace poprodejních hovorů a souvisejícího zlepšení zákaznické zkušenosti.

K realizaci poprodejních hovorů využíváme služeb našeho smluvního zpracovatele Termitel GmbH (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen, Německo).

Při překladech obsahu generovaného uživateli

K překládání hodnocení obchodníků, zpráv v messengeru Chrono24, inzerátů a popisů inzerátů používáme přes API překládací službu Google Translate našeho zpracovatele Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Navíc přes API používáme i službu strojového překladu DeepL Translate našeho zpracovatele DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Německo), pomocí které překládáme popisy inzerátů.

V závislosti na překládaném obsahu nelze vyloučit předávání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů a souvisejícího designu webu podle potřeb, zejména odstranění jazykových bariér při sdělování obsahu vytvářeného uživateli.

Při nahrávání hovorů

Pro zajištění kvality a pro účely školení zaznamenáváme s vaším souhlasem příchozí hovory. Přitom se zpracovávají následující osobní údaje:

 • audio údaje a
 • obsah konverzace.

Údaje zpracovávají pouze pracovníci, se kterými hovor vedete, a jejich nadřízení. K vašim osobním údajům nebudou mít třetí strany žádný přístup.

Zpracování je zákonné a probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili svůj souhlas.

Pořízené záznamy budou uchovávány po dobu 90 dnů a následně smazány.

Kontaktování týmu podpory

Pokud kontaktujete náš tým podpory telefonicky nebo e-mailem, budeme tento váš kontakt spravovat nástrojem Omnichannel Sprinklr smluvního zpracovatele Sprinklr, Inc. (29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA).

Přitom se povinně zpracovávají následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • vaše adresa
 • a váš požadavek.

V závislosti na tom, zda nás kontaktujete telefonicky nebo e-mailem, bude vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo rovněž zpracováno nástrojem Omnichannel.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě vaší poptávky a je nezbytné podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Používání nástroje Omnichannel Sprinklr je kromě toho v našem oprávněném zájmu na standardizaci správy našich zákazníků v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud jste na začátku telefonního hovoru udělili účinný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a), bude telefonní hovor rovněž nahráván. Nahrávky se používají výhradně pro účely školení a přepisu telefonního hovoru, aby bylo možné váš dotaz vyřídit v plném rozsahu. Nahrávky jsou dále po třech měsících od pořízení vymazány.

Používáme také Sprinklr AI, umělou inteligenci (dále jen „AI“) společnosti Sprinklr, Inc., k zaznamenávání kontaktů prostřednictvím e-mailu nebo přepisů telefonních hovorů vyžadujících souhlas a k podpoře našich zaměstnanců při komunikaci se zákazníky a zpracování vašich dotazů. Před předáním obsahu e-mailů a přepisů AI a jejich zpracováním jsou stávající osobní údaje anonymizovány. Přitom je třeba vzít na vědomí, že úplnou anonymizaci nelze zaručit, ale se společností Sprinklr jsme se smluvně dohodli, že se přenášený obsah nesmí používat pro účely tréninku AI. Tak lze i nadále zaručit zpracování pro stanovené účely a co nejvíce minimalizovat předávání osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů v rámci používáním AI se proto uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem, který je v tomto ohledu vyžadován, vyplývá z výše uvedených účelů zpracování.

Informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v rámci používání certifikačního servisu.

Pokud Vy nebo váš smluvní partner využije námi nabízený certifikační servis, odešleme osobní údaje společnosti Chrono24 Direct GmbH (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Německo). Chrono24 Direct GmbH je naší partnerskou společností, která se mimo jiné zabývá certifikací hodinek. Nezávisle na tom, zda využijete námi nabízený certifikační servis vy nebo váš smluvní partner, budou společnosti Chrono24 Direct GmbH odeslány následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení
 • vaše e-mailová adresa

Společnost Chrono24 Direct GmbH tyto údaje potřebuje, aby vás mohla identifikovat a zasílat vám e-mailem informace v rámci certifikace.

Pokud využijete certifikační servis, odešleme navíc společnosti Chrono24 Direct GmbH i vaši adresu, aby mohla po úspěšné certifikaci zaslat hodinky přímo vám. Zpracování osobních údajů probíhá v tomto případě na základě vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

Pokud servis využije váš smluvní partner, proběhne zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Požadovaný oprávněný zájem vyplývá z předcházení podvodům a s tím spojeným všeobecným zvyšováním bezpečnosti tržiště.

S Chrono24 Direct GmbH jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů na zakázku podle čl. 28 GDPR. Touto smlouvou se Chrono24 Direct GmbH zaručuje, že zpracovává odeslané údaje v souladu s předpisy nařízení GDPR a zajišťuje ochranu práv a svobod dotčených osob.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, když:

 • jste udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • existuje zákonná povinnost předání v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo
 • je předání podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR nutné k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převládající právně chráněný zájem na nepředání svých osobních údajů.

Předávání údajů v souvislosti s daňovými povinnostmi

V rámci zákona provádějícího směrnici Rady (EU) 2021/514 o správní spolupráci v oblasti daní a pro modernizaci procesních předpisů daňového práva (dále „DAC 7“) jsme jako provozovatel platformy povinni zpracovávat údaje o fyzických a právnických osobách, které s pomocí naší platformy provádějí určité výdělečné činnosti. Za účelem realizace postupu zdanění jsou tyto údaje spolu s dalšími informacemi o povaze a rozsahu prováděné výdělečné činnosti hlášeny jednou za rok Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu. Spolkový centrální daňový úřad následně předává námi nahlášené údaje příslušným finančním úřadům v tuzemsku nebo příslušným úřadům v jiných členských státech.

To znamená, že následující osobní údaje budou jednou za rok poskytnuty Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu, pokud jste poskytovatelem, který podléhá ohlašovací povinnosti:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše adresa,
 • vámi uvedené daňové identifikační číslo (čísla),
 • vaše datum narození a
 • příp. vaše identifikační číslo pro účely DPH.

Jestliže jste zaregistrován/a jako komerční obchodník, jsme jako provozovatel platformy podle směrnice DAC 7 rovněž povinni sdělit jednou za rok Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu následující údaje, pokud se stanete poskytovatelem, který podléhá ohlašovací povinnosti:

 • vaše firma,
 • vaše adresa,
 • vámi uvedené daňové identifikační číslo (čísla),
 • vaše identifikační číslo pro účely DPH, a
 • vaše číslo v obchodním rejstříku.

Poskytovatelem, který podléhá ohlašovací povinnosti, se stáváte, jakmile prodáte hodinky na Chrono24.

Zpracování vašich osobních údajů pro Spolkový centrální daňový úřad je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, jelikož jsme k tomu jako provozovatel platformy podle § 13 směrnice DAC 7 zavázáni.

Dále jsme povinni poskytnout Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu tyto údaje:

 • identifikátor vašeho finančního účtu,
 • všechny další informace, které jsou potřebné k identifikaci majitele účtu,
 • každý členský stát, ve kterém jste považováni za rezidenta,
 • čtvrtletně rozepsané veškeré poplatky, provize nebo daně, které byly v oznamovaném období z naší strany strženy či účtovány,
 • celkem vyplacená nebo připsaná odměna v oznamovaném období a
 • počet relevantních činností, za které byla v oznamovaném období vyplacena nebo připsána odměna.

V průběhu předávání výše uvedených údajů Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu můžete nadále uplatňovat svá práva dotčených subjektů údajů podle bodu 12. Zásad ochrany osobních údajů.

Zveřejnění v rámci společné odpovědnosti za zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti jako provozovatel platformy určujeme společně s dalšími odpovědnými osobami účely a prostředky některých zpracování, abychom v této souvislosti vystupovali jako společně odpovědné osoby ve smyslu čl. 26 GDPR.

Společná odpovědnost mezi Chrono24 a našimi partnerskými společnostmi

Vzhledem k naší organizační struktuře úzce spolupracujeme s našimi partnerskými společnostmi (dále jen „strany“ nebo „my“) v mnoha oblastech. Používáme jednotné systémy IT napříč všemi podniky a provozujeme společné databáze, ve kterých se zpracovávají zejména zákaznická data obou stran.

V této souvislosti zpracováváme osobní údaje obchodníků a uživatelů online platforem Chrono24 jako společně odpovědné osoby v souladu s čl. 26 GDPR. Vzhledem k této společné odpovědnosti jsme uzavřeli odpovídající dohody o naší společné odpovědnosti s ohledem na dotčené osobní údaje.

Chrono24 odpovídá za zpracování osobních údajů, pokud jde o poskytování IT systémů a interních databází o zákaznících.

Obě strany odpovídají za vkládání údajů do interních databází a za vedení záznamů osobních údajů registrovaných a neregistrovaných uživatelů platforem, jakož i osobních údajů registrovaných obchodníků.

V rámci společné odpovědnosti jsme také zejména dohodli na tom, kdo plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle čl. 13 a 14 GDPR.

Obě strany stanovily, že Chrono24 zveřejní na svých platformách informace požadované podle čl. 13 a čl. 14 GDPR v souvislosti se zpracováním údajů v rámci společné odpovědnosti a základním obsahem podmínek zpracování.

Obě strany se také vzájemně informují o právech na ochranu údajů uplatňovaných dotčenými uživateli. Poskytnou si navzájem veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohly reagovat na žádosti o informace.

Práva na ochranu dat lze uplatnit jak vůči Chrono24, tak vůči příslušnému obchodníkovi. Chrono24 se zavazuje dodržovat práva subjektů údajů na informace, opravu, výmaz nebo zablokování jejich osobních údajů na vyžádání.

Sdílená odpovědnost mezi Chrono24 a komerčními obchodníky

My a náš smluvní partner (dále jen „obchodník“) smluvně spolupracujeme v souvislosti s online tržištěm hodinek. Chrono24 provozuje online platformu, na které může příslušný obchodník prodávat a kupovat hodinky.

V této souvislosti Chrono24 a příslušný obchodník zpracovávají osobní údaje uživatelů platformy jako společně odpovědné osoby v souladu s čl. 26 GDPR. Kvůli této společné odpovědnosti uzavřelo Chrono24 a příslušný obchodník odpovídající dohodu o společné odpovědnosti s ohledem na dotčené osobní údaje.

Chrono24 je tedy odpovědné za zpracování osobních údajů, pokud jde o techniky pro analýzu chování uživatelů na webových stránkách, statistické vyhodnocování a poskytování statistických údajů pro obchodníky a předávání kontaktních údajů zákazníka za účelem zpracování/doručení objednávky. obavy z přepravy. Na druhé straně je příslušný obchodník odpovědný za zpracování osobních údajů, pokud jde o konfiguraci statistických údajů prostřednictvím funkce rozbalování a příjem a použití kontaktních údajů pro odeslání předmětu koupě.

Chrono24 a příslušný obchodník se rámci společné odpovědnosti také zejména dohodli na tom, kdo z nich plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle čl. 13 a 14 GDPR.

Obě strany stanovily, že Chrono24 zveřejní na své platformě informace požadované podle čl. 13 a čl. 14 GDPR v souvislosti se zpracováním údajů v rámci společné odpovědnosti a základním obsahem podmínek zpracování.

Obě strany se také vzájemně informují o právech na ochranu údajů uplatňovaných dotčenými uživateli. Poskytnou si navzájem veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohly reagovat na žádosti o informace.

Práva na ochranu dat lze uplatnit jak vůči Chrono24, tak vůči příslušnému obchodníkovi. Chrono24 se zavazuje plnit informační povinnost dle čl. 15 GDPR a na požádání poskytnout subjektům údajů informace, na které mají podle čl. 15 GDPR nárok.

Společná odpovědnost s Mangopay v průběhu hlášení 1099-K úřadu IRS

Smluvně spolupracujeme se společností Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, 1125 Lucemburk, Lucembursko; dále jako „Mangopay“), abychom mohli podávat hlášení 1099-K, která vyžaduje IRS. Prodejci z USA, kteří v hospodářském roce provedli transakce ve výši nejméně 600 USD, se proto musí nahlásit úřadu IRS pomocí daňového formuláře 1099-K. Společnost Mangopay je jako poskytovatel platebních služeb povinna podávat hlášení o prodejcích z USA, kteří podléhají oznamovací povinnosti. V průběhu toho sbíráme jako provozovatel platformy od prodejců z USA v rámci jejich registrace k tomu potřebná daňová identifikační čísla. Následně zasíláme daná daňová identifikační čísla společnosti Mangopay, abychom zajistili, že Mangopay a Chrono24 plní své právní povinnosti vůči IRS v plném rozsahu.

Pokud jste prodejcem z USA, zpracujeme vaše daňové identifikační číslo spolu s Mangopay jako společně odpovědné osoby podle čl. 26 GDPR. Na základě této společné odpovědnosti jsme s ohledem na dotčené osobní údaje uzavřeli příslušnou dohodu.

V průběhu toho odpovídá Chrono24 za sběr daňových identifikačních čísel. Jsou totiž požadována pro hlášení 1099-K, které se zasílá úřadu IRS. Realizace tohoto hlášení je pak v odpovědnosti společnosti Mangopay.

V rámci společné odpovědnosti jsme se se společností Mangopay také zejména dohodli na tom, kdo z nás plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle čl. 13 a čl. 14 GDPR.

Mangopay a Chrono24 se navzájem informují o právech na ochranu osobních údajů, která si uplatnili dotčení uživatelé. Navzájem si poskytujeme veškeré informace potřebné k zodpovězení žádostí o informace.

Svá práva dotčených subjektů údajů podle bodu 12. těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete uplatnit jak vůči nám, tak i vůči Mangopay. Zavazujeme se vyhovět na žádost právům dotčených subjektů údajů na informaci, opravu, výmaz nebo blokování jejich osobních údajů, pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy.

Viditelnost vašich osobních údajů pro třetí strany

Jako uživatel a soukromý prodejce

Osobní údaje uložené ve vašem účtu Chrono24 (viz 3.2.1. a 3.2.3.) nemohou zobrazit třetí strany, pokud jste na platformě nezveřejnili žádné inzeráty. Pokud na platformě zveřejňujete inzeráty jako soukromý prodejce, registrovaní i neregistrovaní uživatelé mohou údaje vašeho poskytovatele prohlížet na platformě pouze v případě, že jste výslovně souhlasili se zveřejněním v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Jako obchodník

Pokud jste registrováni jako obchodník a zveřejňujete na platformě nabídky, mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé prohlížet na platformě údaje vašeho poskytovatele (viz 3.2.4.). Viditelnost svých údajů můžete omezit již při registraci a později ve svém profilu tak, aby se vaše adresa nezobrazovala.

Zveřejnění údajů poskytovatele je nezbytné v rozsahu použití platformy podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR pro plnění a provádění smlouvy mezi Chrono24 a obchodníkem.

Soubory cookie a pixely

Na našich webových stránkách používáme takzvané soubory cookie a pixely (dále také společně jako „skripty“) pro statistické zaznamenávání používání našeho webu a jeho vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky (viz bod 7.). Tyto skripty nám umožňují automaticky rozpoznat, když znovu navštívíte naše webové stránky, že jste u nás již byli. Skripty používané na našich webových stránkách jsou rozděleny na technicky požadované a technicky nepožadované.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány i v případě technicky požadovaných cookies, zakládáme toto zpracování na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Možnost bezproblémového provozu našich webových stránek je třeba považovat za oprávněnou ve smyslu výše uvedeného nařízení. Skripty, které nejsou technicky nutné, budou aktivovány pouze po vašem předchozím výslovném souhlasu. O které skripty se jedná, najdete v bodu 7..

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytvoří a které se ukládají ve vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, chytrý telefon atd.) při návštěvě naší webové stránky. Soubory cookie nezpůsobují na vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.

V souborech cookie se ukládají informace, které vždy vyplývají z toho, jaké konkrétní koncové zařízení je používáno. To však neznamená, že díky tomu přímo zjistíme vaši identitu.

Použití souborů cookie slouží jednak k tomu, abychom vám umožnili pohodlnější používání našich webových stránek. Používáme například tzv. cookie relace, abychom poznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu nebo jste se již přihlásili do vašeho účtu Chrono24. Tyto soubory jsou po opuštění našich webových stránek automaticky smazány.

Za účelem zvyšování uživatelské přívětivosti používáme také dočasné soubory cookie, které jsou na vašem koncovém zařízení ukládány po určitou stanovenou dobu. Pokud opět navštívíte naši webovou stránku a využijete naše služby, automaticky se zjistí, že jste již u nás byli, jaká zadání a nastavení jste provedli. Tak je již nemusíte znovu zadávat.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Můžete však váš prohlížeč nastavit tak, aby na vašem počítači nebyly ukládány žádné soubory cookie nebo se před uložením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může vést k tomu, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Seznam všech souborů cookie

Pixely

Pixely, také známé jako sledovací pixely, jsou malé 1x1 pixelové soubory GIF, které se mohou např. při návštěvě webové stránky ukrývat v grafické formě nebo také v e-mailu. Ani pixely nepoškodí vaše koncové zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Pixely pošlou vaši adresu IP, adresu URL navštívené webové stránky, dobu zobrazení pixelu, použitý prohlížeč, jakož i dříve nastavené informace o souboru cookie na webový server. To nám umožňuje provádět měření rozsahu a další statistická hodnocení s cílem optimalizovat naši platformu a naši nabídku.

Většina prohlížečů přijímá pixely automaticky. Použitím vhodných nástrojů příp. doplňkem prohlížeče Add-ons můžete používání pixelů na našich stránkách zakázat (například doplňkem "AdBlock" pro prohlížeč Firefox).

Bezpodmínečně požadované technologie

Abychom mohli zajistit provoz své platformy a své webové stránky a bez poruch provozovat svou aplikaci, a tím pádem vám mohli nabízet služby stanovené ve VOP, je podle § 25 odst. 2 č. 2 spolkového zákona TTDSG nezbytné, abychom pro dosažení výše zmíněných cílů používali jisté technologie. Pokud v rámci toho dojde ke zpracování osobních údajů, pak se toto zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu podle. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který rovněž vyplývá z výše uvedených důvodů. Při návštěvách webové stránky a aplikace jsou používány následující bezpodmínečně požadované cookies:

Chrono24

Při zobrazení naší webové stránky a naší aplikace dosazujeme soubory cookies, které jsou bezpodmínečně požadovány, abychom byli schopni nabídnout vám všechny funkce naší online platformy. Informace sesbírané našimi soubory cookies se používají m. j. k následujícím účelům:

 • Abychom zajistili, že zůstanete jak během používání webové stránky nebo aplikace, tak také po zavření svého prohlížeče nebo aplikace přihlášeni, pokud jste v přihlašovacím okně poskytli příslušný souhlas
 • Abychom mohli identifikovat, kterou verzi aplikace používáte a zobrazili vám ve vaší aplikaci správným způsobem příslušné funkce
 • Abychom vás při používání určitých funkcí, které jsou spojeny s e-mailovými notifikacemi, upozornili na to, že musíte potvrdit svou e-mailovou adresu
 • Abychom vám nabídli webovou stránku nebo aplikaci ve vhodném jazyce
 • Abychom poznali, ve které zemi se nacházíte, abychom vám mohli zobrazit správné náklady na odeslání a také správnou měnu, jakož i časové pásmo
 • Abychom vás poznali během dvoufaktorové autentifikace a přihlašování prostřednictvím třetí strany
 • Abychom vás poznali, když obnovujete své heslo
 • Abychom zajistili vaši bezpečnost a zabránili tomu, že třetí strany mohou zneužít vaše údaje
 • Abychom zjistili, zda a jakým způsobem jste už interagovali se správcem souhlasu s používáním souborů cookies

Naše cookies přitom pravidelně shromažďují následující údaje:

 • vaši IP adresu,
 • informace o vašem prohlížeči a vámi používaných zařízeních, jakož i
 • relevantní informace o vašem chování.

Lhůty pro uložení jednotlivých souborů cookie najdete pod č. 6.1..

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na výše uvedených účelech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Riskified

Pro účely předcházení podvodům při platbách kreditní kartou spoléháme na služby společnosti Riskified, Inc. (220 Fifth Avenue, Floor 2, New York, NY 10001, USA; dále jen „Riskified“). Riskified představuje samostatného zpracovatele podle čl. 4 odst. 7 GDPR. Riskified zjišťuje, zda vaše platby kreditní kartou na Chrono24, které nejsou jištěny metodou 3D Secure, mají být pojištěny proti podvodnickým reklamacím zaúčtované platby (chargeback). K tomuto účelu příslušný cookie shromažďuje následující údaje a Riskified je zpracovává s cílem moct analyzovat vaše uživatelské chování na webové stránce a v aplikaci pro výše popsané účely:

 • vaši IP adresu,
 • informace o vašem prohlížeči a vámi používaných zařízeních, jakož i
 • informace o vašem obecném chování na webové stránce.

Zpracovaná data uchovává Riskified po dobu 48 měsíců a poté je zcela smaže.

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na zvýšení obecné bezpečnosti naší platformy a předcházení podvodům. Zabraňování pokusům o podvod v neprospěch našich zákazníků i v náš neprospěch je v bodu odůvodnění 47 GDPR výslovně uznáno jako oprávněný zájem.

Firebase Crashlytics

Ve své aplikaci využíváme analytický program Firebase Crashlytics našeho zpracovatele Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Crashlytics“). Crashlytics shromažďuje údaje o používání aplikací – konkrétně související se selháním a chybami systému. Kromě informací o zařízení a nainstalované verzi aplikace se používají i další informace, které mohou pomoci opravit chyby – zejména ve vztahu k softwaru a hardwaru uživatele. Navíc je v rámci uvedeného odesílána Firebase vaše IP adresa. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Crashlytics.

Zpracovaná data uchovává Crashlytics po dobu 90 dnů a poté je zcela smaže.

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na analýze a s ní spojeným odstraňováním chyb při selháních naší aplikace. Aby bylo možné analyzovat selhání a chyby při startu aplikace, inicializuje se Crashlytics přímo během spuštění aplikace.

accesiBe

Pokud navštívíte doménu „chrono24.com“, spoléháme na služby našeho zpracovatele accesiBe Ltd. (David Ben Gurion Rd 1, Bene Beraq, Tel Aviv, 5120149, Izrael; dále jen „accesiBe“), abychom splnili americké předpisy ADA (Americans with Disabilities Act) a nabídli vám svou online platformu bezbariérově. K tomu se pomocí skriptu od společnosti accesiBe ukládají ve vašem koncovém zařízení informace, abychom vám v zápatí webové stránky poskytli tlačítko, s jehož pomocí můžete samostatně provést nastavení týkající se bezbariérovosti. Kromě toho se shromažďují informace o vašem prohlížeči a vašem chování na webové stránce a také vaše IP adresa, aby bylo možné zajistit implementaci nastavení bezbariérovosti v souladu s vašimi potřebami.

Zpracování vašich osobních údajů je v souladu s právem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v bezbariérové nabídce naší platformy a ve splnění právních požadavků normy ADA.

Cloudflare

K ochraně naší online platformy před tzv. DDoS útoky (Distributed Denial-of-Service), které mohou omezit a negativně ovlivnit funkčnost naší platformy, a také za účelem zvýšení s tím spojené všeobecné bezpečnosti naší platformy, spoléháme na služby našeho zpracovatele Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA; dále jen „Cloudflare“). Při vstupu na webovou stránku a aplikaci kontroluje Cloudflare různé parametry a vaše chování na platformě a analyzuje vzory útoků s cílem provést prověrku týkající se možného DDoS útoku. Za tímto účelem jsou ze strany společnosti Cloudflare zpracovávány následující údaje:

 • vaše IP adresa,
 • informace o konfiguraci vašeho systému,
 • informace o vašem operačním systému,
 • nastavení vašeho uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka a prohlížeče, záhlaví, uživatelský agent) a
 • vaše chování na platformě.

Zpracování osobních údajů v rámci zajištění ochrany před DDoS útoky je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zde požadovaný oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů a s tím spojeného obecného zvýšení bezpečnosti tržiště.

Předávání údajů v rámci časově omezené spolupráce s reklamními agenturami

Při realizaci marketingových kampaní úzce spolupracujeme s různými reklamními agenturami. Za účelem měření úspěšnosti kampaní a související optimalizace našich online marketingových aktivit a optimalizace naší platformy podle potřeb můžeme předávat osobní údaje našim reklamním agenturám. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány v rámci používání marketingových pixelů (viz 6.2.) a poté, pokud je to nutné, předávány příslušným reklamním agenturám pro účely uvedené výše. Mimo jiné jsou ovlivněny následující kategorie dat:

 • informace o vašem internetovém prohlížeči a zařízeních, která používáte,
 • adresa našich webových stránek a činnosti, které jste na našich webových stránkách prováděli,
 • datum a čas vašeho požadavku a
 • vaše IP adresa.

Osobní údaje lze shromažďovat pouze v případě, že jste nám udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s nastavením odpovídajícího marketingového pixelu. Údaje jsou předávány našim reklamním agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našich oprávněných zájmů uvedených výše.

V případě přenosu vašich údajů jsou našimi zpracovateli reklamní agentury (viz bod 2.). S agenturami pravidelně spolupracujeme pouze po časově omezenou dobu. Uzavřením smluv o zpracování objednávek jsou reklamní agentury povinny neprodleně po uzavření smluvního vztahu smazat veškeré námi předané osobní údaje a nepoužít je pro vlastní účely.

Analytické nástroje

Sledovací nástroje

Níže uvedená opatření pro sledování se používají pouze v případě, že jste nám dali svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí Správce souhlasů samostatně pro každý jednotlivý nástroj s účinností do budoucna. Správce souhlasů najdete na konci Zásad ochrany osobních údajů. Na zákonnost zpracování do doby vašeho odvolání se toto nevztahuje. S použitými sledovacími opatřeními chceme zajistit, aby naše webové stránky byly navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám a byly neustále optimalizovány. Na druhou stranu používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů naleznete v následujícím seznamu.

Google Analytics

Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou naším zpracovatelem Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“), používáme za účelem přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám a k nepřetržité optimalizaci. V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz pod 6.1.). Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky, jako je např.

 • typ vašeho prohlížeče / verze vašeho prohlížeče,
 • operační systém, který používáte,
 • adresa URL odkazující stránky (dříve navštívené stránky),
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa) a
 • čas požadavku serveru

se přenášejí na server společnosti Google, který se nachází v USA, kde se ukládají.

Tyto informace se využívají k vyhodnocení používání webových stránek, vytvoření hlášení o aktivitách na webových stránkách a poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu za účelem provádění průzkumu trhu a k tomu, aby tyto webové stránky měly podobu odpovídající poptávce. Tyto informace mohou být rovněž předávány třetím stranám, jestliže to požadují zákony, nebo pokud třetí strany tyto osobní údaje na požádání zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nedává vaši IP adresu do souvislosti s dalšími osobními údaji. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné přiřadit získané osobní údaje ke konkrétním IP adresám (maskování IP adresy).

Nastavení souborů cookie můžete předem zamezit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že je v takovém případě možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete v nápovědě ke službě Google Analytics .

Google Ads

Za účelem statistického zaznamenávání používání našich webových stránek a za účelem optimalizace naší nabídky pro vás využíváme také nástroj Google Ads našeho zpracovatele Google (další informace o Googlu naleznete v 7.1.1.). Google Ads umístí do vašeho počítače soubor cookie (viz pod 6.1.), pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google. Informace generované souborem cookie se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tyto cookies ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka Google-Ads a platnost souboru cookie ještě nevypršela, může společnost Google a zákazník zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google-Ads obdrží jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci Google Ads zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také obecně deaktivovat nastavení k tomu potřebného souboru cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování Google Ads naleznete zde .

Meta Custom Audiences

Za účelem statistického zaznamenávání používání našich webových stránek a za účelem optimalizace naší nabídky pro vás využíváme také nástroj Meta Custom Audiences našeho zpracovatele Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko; dále jen „Meta“). Meta umístí do vašeho počítače soubor cookie (viz 6.1.), pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy od Meta. Informace generované souborem cookie se přenášejí na server Meta v USA a tam se ukládají.

Tyto cookies ztrácejí platnost po uplynutí 180 dní a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka Meta-Custom-Audiences a platnost souboru cookie ještě nevypršela, může společnost Meta a zákazník zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Meta-Custom-Audiences obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Meta-Custom-Audiences. Informace získané pomocí cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Meta-Custom-Audiences, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci Meta-Custom-Audiences zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také obecně deaktivovat nastavení k tomu potřebného souboru cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Meta týkající se sledování Meta-Custom-Audiences naleznete zde.

Hotjar

Na našich stránkách také využíváme službu analýzy Hotjar našeho zpracovatele Hotjar Ltd. (Dragonara Business Centre, 5. patro, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta). Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů, který používáme v uživatelských průzkumech. Pomocí Hotjar můžeme měřit a vyhodnocovat chování účastníků uživatelských studií (např. pohyby myši, kliknutí, výška rolování atd.). Mimo jiné se zaznamenávají následující údaje:

 • vaše pohyby myší,
 • vaše kliknutí,
 • vaše výška rolování,
 • nastavení vašeho koncového zařízení (např. user agent) a
 • čas, který jste strávili odpovídáním na jednotlivé otázky.

K tomuto účelu nastavuje Hotjar soubory cookie (viz 6.1.) na koncových zařízeních návštěvníků stránek a může ukládat osobní údaje návštěvníků stránek, jako například informace o prohlížeči, operačním systému, času stráveném na webové stránce atd. v anonymizované podobě.

Microsoft Advertising

Používáme nástroj Microsoft Advertising našeho zpracovatele Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko; dále jen „Microsoft“). Tento nástroj nám umožňuje sledovat aktivity uživatelů na naší webové stránce, když se na naši webovou stránku dostanou prostřednictvím reklam od Microsoft Advertising. Toto takzvané univerzální sledování událostí (Universal Event Tracking, UET) používáme pro vytváření našich webových stránek podle potřeb.

Pokud na naše webové stránky přistupujete prostřednictvím reklamy Microsoft-Advertising, bude do vašeho počítače umístěn soubor cookie (viz 6.1.). Na našich webových stránkách je integrována reklamní značka Microsoft-Advertising. Jedná se přitom o část kódu, který se ve spojení s cookie používá k ukládání některých neosobních informací o tom, jak je webová stránka používána. Mezi ně patří mimo jiné

 • čas strávený na webové stránce a
 • informace o tom, do kterých částí webové stránky jste vstoupili a jakou reklamu jste použili k přístupu na webovou stránku.

Informace o vaší totožnosti se nezaznamenávají. Údaje shromážděné souborem cookie Microsoft-Advertising se přenášejí na servery společnosti Microsoft v USA a tam jsou uloženy po dobu maximálně 180 dnů.

Další informace o analytických službách Microsoft Advertising najdete na webové stránky Microsoft Advertising.

Další informace o ochraně osobních údajů používaných společností Microsoft najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft .

MaxMind

Za účelem prevence podvodů předáváme vaši IP adresu a informace o zařízení, které používáte, našemu zpracovateli MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3. patro Waltham, MA 02451, USA; dále jen „MaxMind“). Vaše údaje budou přeneseny na server MaxMind v USA a tam uloženy. Tak získáme statistické analýzy IP adres, použitých zařízení a umístění, které můžeme použít k identifikaci a prevenci pokusů o podvod.

Vaše údaje takto zpracované používáme výhradně pro tuto funkci. Pokud ji přestanete používat, údaje budou smazány. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti MaxMind .

Geolokaci ve svém prohlížeči můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu značek „Google Tag Manager“ od našeho zpracovatele Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Google“) ke správě značek JavaScript a HTML pro sledování a analýzy s naším vlastním softwarem i softwarem třetích stran. Značky jsou malé prvky kódu, které nám mimo jiné pomáhají měřit návštěvnost a chování návštěvníků, pochopit dopad naší reklamy, nastavit remarketing a orientaci na cílové skupiny a testovat a optimalizovat naše webové stránky. Google Tag Manager je přitom pouze pomocná služba, která usnadňuje integraci a správu našich značek prostřednictvím rozhraní. Jakmile Google Tag Manager implementuje značky, jsou společnosti Google předány následující údaje:

 • Vaše IP adresa a
 • informace o vašem prohlížeči a vámi používaných zařízeních

Zpracované údaje Google uchovává po dobu 180 dnů a poté je zcela vymaže.

Značky nastavené nástrojem Google Tag Manager spouštějí další značky, které také shromažďují osobní údaje. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup.

Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane v platnosti pro všechny značky, pokud jsou implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager. Toto zpracování se provádí pouze s vaším výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google .

Nástroje targetingu

Níže uvedená a námi používaná opatření pro sledování se používají pouze v případě, že jste nám k tomu dali svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí Správce souhlasů samostatně pro každý jednotlivý nástroj s účinností do budoucna. Správce souhlasů najdete na konci Zásad ochrany osobních údajů. Na zákonnost zpracování do doby vašeho odvolání se toto nevztahuje. Použitím sledovacích opatření chceme zajistit, aby se vám na vašich koncových zařízeních zobrazovala pouze reklama, která je založena na vašich skutečných nebo domnělých zájmech.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů naleznete v následujícím seznamu.

Google Ads

Používáme nástroj Google Ads našeho zpracovatele Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Google“). Google používá soubory cookie (viz bod 6.1.), které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

IP adresu pak Google zkrátí o poslední tři číslice. Jednoznačné přiřazení IP adresy již tedy není možné. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Kromě toho používáme informace shromážděné souborem cookie k rozdělení našich zákazníků do různých skupin uživatelů. V rámci segmentace stále není možná osobní reference.

Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Poskytovatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy na webových stránkách na internetu a používají uložené soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na těchto webových stránkách. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google.

Další informace o ustanoveních společnosti Google najdete zde .

Meta Custom Audiences

Kromě toho používáme také Meta Custom Audiences od našeho zpracovatele Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko; dále jen „Meta“). Jedná se o marketingovou službu poskytovanou společností Meta, která nám umožňuje zobrazovat konkrétním skupinám pseudonymizovaných návštěvníků našich webových stránek, kteří také používají Facebook a Instagram, individuálně přizpůsobenou a zájmově orientovanou reklamu na příslušných platformách sociálních sítí. Informace shromážděné souborem cookie proto používáme k rozdělení našich zákazníků do různých skupin uživatelů.

Na naší webové stránce je integrován pixel Meta-Custom-Audience. Jedná se o kód Java Script, který se používá k ukládání neosobních údajů o používání webové stránky. To zahrnuje vaši IP adresu, použitý prohlížeč a zdrojové a cílové stránky. Tyto informace jsou přenášeny na servery Meta v USA.

Zde se automaticky porovnává, zda jste uložili meta-cookie. Meta-cookie slouží k automatickému určení, zda patříte do cílové skupiny, která je pro nás relevantní. Pokud patříte do cílové skupiny, budeme vám na Facebooku a Instagramu zobrazovat odpovídající reklamy. Při tomto postupu nebudete námi ani společností Meta osobně identifikováni porovnáváním údajů.

Používání služby Custom Audiences můžete odmítnout také na webové stránce Facebooku. Po přihlášení ke svému účtu na Facebooku se dostanete k nastavení pro reklamní inzeráty na Facebooku.

Bližší informace o ochraně osobních údajů společnosti Meta najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta .

Criteo

Na našich webových stránkách se shromažďují a ukládají údaje pro marketingové a optimalizační účely pomocí technologií našeho zpracovatele Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie; dále jen „Criteo“). Criteo přitom zaznamenává následující informace:

 • vaše chování na našich webových stránkách,
 • webové stránky, které navštěvujete na Chrono24,
 • vaše nákupní chování a
 • vaše časy přístupu.

Společně s Criteo určujeme cíle a způsoby zpracování, proto jsme společně odpovědní za zpracování. Jsme odpovědní za zpracování práv dotčených subjektů údajů.

Technologie Criteo umožňují hodnocení našich reklamních kampaní a obsahů reklam. Z těchto osobních údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. K tomu se používají cookies. Osobní údaje shromážděné technologií Criteo nebudou bez zvláštního souhlasu dotčené osoby použity k osobní identifikaci návštěvníka této stránky a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Criteo analyzuje na základě algoritmu chování při surfování a poté může zobrazovat cílené doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách (tzv. publishery). Nedochází k žádnému jinému použití nebo předání třetím osobám. Další informace k technologii Criteo najdete ve směrnici pro ochranu osobních údajů Criteo .

Použitím technologie Criteo se ukládají další pixely smluvních partnerů, s nimiž Criteo spolupracuje. Přehled všech vydavatelů a sítí, ze kterých se načítají pixely, najdete zde .

Vezměte na vědomí, že po eventuální deaktivaci reklamy personalizovaných webových reklam od Criteo a dalších přidružených společností budete stále dostávat webové reklamy, které jsou však méně uzpůsobené vašim zájmům, resp. vašemu způsobu surfování.

CrossEngage

Na naší webové stránce jsou za použití souborů cookie (viz 6.1.) shromažďovány a vyhodnocovány naším zpracovatelem CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str.5, 10557 Berlín, Německo; dále jen „CrossEngage") informace o vašem uživatelském chování na naší webové stránce. To nám umožňuje optimálně navrhovat naše marketingová opatření podle vašich skutečných nebo domnělých zájmů a zobrazovat je na jiných webových stránkách nebo jiných reklamních kanálech.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s CrossEngage najdete zde .

LinkedIn

Shromažďujeme a uchováváme údaje pro marketingové a optimalizační účely na našich webových stránkách pomocí technologií od našeho zpracovatele, společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; dále jen „LinkedIn“). Technologie LinkedIn nám umožňují vytvářet reporty o reklamních kampaních a získávat informace o chování návštěvníků našich webových stránek za účelem optimalizace našich reklamních opatření a naší platformy podle potřeby. V rámci toho používáme marketingový pixel LinkedIn k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů. Vaši IP adresu předáme LinkedIn ve zkrácené nebo hashované podobě. IP adresu pseudonymizujeme do sedmi dnů a nejpozději po 90 dnech ji smažeme.

Další informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s jejich zpracováváním prostřednictvím společnosti LinkedIn najdete zde .

Pinterest

Pomocí technologie od Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko; dále jen „Pinterest“) shromažďujeme a uchováváme údaje pro marketingové a optimalizační účely. Technologie Pinterestu nám umožňují vytvářet zprávy o reklamních kampaních a získávat informace o chování návštěvníků našich webových stránek, abychom podle potřeby optimalizovali naše reklamní opatření a naši platformu. V rámci toho používáme pixel Pinterestu k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů. Za tímto účelem jsou zpracovávány protokolové údaje z Pinterestu. To zahrnuje informace o vašem prohlížeči, zařízení, které používáte, a vaší IP adrese, adrese našich webových stránek a činnostech, které jste na nich prováděli, a také datum a čas požadavku. Pinterest obecně uchovává shromážděné údaje, dokud již nejsou potřeba pro firemní účely.

Společně se společností Pinterest určujeme cíle a způsoby zpracování, proto jsme společně odpovědní za zpracování. Odpovídáme za zpracování práv subjektů údajů.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů ze strany společnosti Pinterest naleznete zde .

Google Customer Match

V rámci našich reklamních aktivit používáme v Google Ads seznamy míry shody smluvního zpracovatele Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Google“) pro porovnání zákazníků. Pro použití funkce Customer Match se ve společnosti Google nahrají seznamy zašifrovaných e-mailových adres (opatřených „hashtagy“). Společnost Google poté porovná, zda se přenesené e-mailové adresy shodují s e-mailovými adresami stávajících zákazníků společnosti Google. To lze následně využít k vytvoření cílových skupin, které se používají k řízení reklam a kampaní. Synchronizace může trvat až 48 hodin. Použitím zabezpečených hashtagových algoritmů jsou e-mailové adresy předávány společnosti Google pseudonymizovaně. Toto šifrování proto nabízí optimální ochranu. Po dokončení porovnání se zašifrované e-mailové adresy automaticky vymažou. Společnost Google tak nezíská žádné nové adresy.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Google najdete zde.

Sociální sítě

Při používání sociálních sítí jsme si vědomi naší odpovědnosti při zpracování osobních údajů. V této souvislosti bychom vás rádi informovali o používání pluginů sociálních sítí na naší platformě a o naší právní odpovědnosti za ochranu osobních údajů v kontextu našeho vystupování na sociálních sítích.

Pluginy sociálních sítí

Na našem webu používáme sociální pluginy různých sociálních sítí. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V souladu s tím můžete svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí Správce souhlasů samostatně pro každý jednotlivý nástroj s účinností do budoucna. Správce souhlasů najdete na konci Zásad ochrany údajů. Na zákonnost zpracování do doby vašeho odvolání se toto nevztahuje. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou osobních údajů mají zaručit jejich příslušní poskytovatelé.

Integrace tlačítek sociálních sítí je založená na použití samostatně vyvinutého řešení, které zabrání, aby vzniklo připojení k sociální síti již před načtením stránky pomocí tlačítka sociální sítě, aniž byste ji aktivovali. To znamená, že se informace odesílají do sociální sítě, až když použijete toto tlačítko.

Facebook

Na naší platformě se používají pluginy sociálních sítí od společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko; dále jen „Facebook“), aby bylo jejich používání osobnější. Používáme například tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“. Přitom se jedná o nabídku od Facebooku.

Když navštívíte podstránku našich webových stránek, která obsahuje takový plugin a sami tento plugin zaktivujete, spojí se váš prohlížeč přímo se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo na váš prohlížeč a tímto se začlení do webové stránky.

Prostřednictvím této integrace získává Facebook informaci o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou podstránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste v současné době přihlášení na Facebook. Tato informace (včetně vaší IP adresy) se přenáší z vašeho prohlížeče přímo na server Facebooku v USA a ukládá se tam.

Pokud jste přihlášeni k Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu na naší webové stránce přímo k vašemu účtu na Facebooku. Pokud komunikujete s pluginy, například stisknutím tlačítka „Like" nebo „Sdílet", přenáší se odpovídající informace také přímo na server Facebooku a tam je uložena. Tyto informace budou kromě toho zveřejněny také na Facebooku a zobrazí se vašim přátelům na Facebooku.

Společnost Facebook může tyto informace používat pro účely reklamy, průzkumu trhu a stránek na Facebooku, které odpovídají potřebám. Pro tento účel využívá Facebook uživatelské, zájmové a vztahové profily, a to např. k vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek ohledně reklam, které si na Facebooku zobrazujete, k informování dalších uživatelů Facebooku o vašich aktivitách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přiřazoval k Vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit.

Účel a rozsah shromažďování osobních údajů, další zpracování a využívání údajů prostřednictvím společnosti Facebook, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu osobních údajů Facebooku .

X (dříve Twitter)

Na našich internetových stránkách jsou integrovány pluginy sítě krátkých zpráv X společnosti Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko; dále jen „X“). Pluginy sociální sítě X (např. tlačítko Odeslat) poznáte podle loga X na naší webové stránce.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, která obsahuje takový plugin a vy tento plugin sami zaktivujete, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem X. X tím obdrží informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naši stránku. Když kliknete na tlačítko „Odeslat" a jste přihlášeni ke svému účtu na sociální síti X, můžete tam propojit obsahy naší stránky. Tím může X přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek, neznáme obsah předávaných osobních údajů ani způsob jejich používání společností X.

Pokud nechcete, aby si X přiřadila návštěvu našich stránek, odhlaste se ze svého účtu na X.

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na síti X .

Instagram

Na naší webové stránce se také využívají pluginy sociální sítě Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; dále „Instagram“).

Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve formě „Kamera Instagramu".

Pokud navštívíte naši webovou stránku, která obsahuje takový plugin a sami tento plugin zaktivujete, připojí se váš prohlížeč přímo na servery společnosti Instagram. Obsah pluginu se přenáší z Instagramu přímo do vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Tímto přiřazením obdrží Instagram informaci, že váš prohlížeč načetl příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Instagramu, nebo nejste právě ke službě Instagram přihlášeni.

Tato informace (včetně vaší IP adresy) se odesílá z vašeho prohlížeče přímo na server Instagramu v USA a tam se ukládá. Pokud jste přihlášeni ke službě Instagramu, může Instagram okamžitě přiřadit návštěvu naší webové stránky k vašemu uživatelskému účtu. Pokud komunikujete s pluginy, například stisknete tlačítko „Instagram“, je tato informace rovněž přenesena přímo na server Instagramu a tam se ukládá.

Tyto informace se kromě toho zveřejní na vašem účtu Instagramu a tam se zobrazí vašim kontaktům.

Pokud si nepřejete, aby Instagram osobní údaje shromážděné o naší podstránce přímo přiřazoval k vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Instagramu odhlásit.

Další informace k tomu najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na Instagramu .

YouTube

Na našich webových stránkách máte možnost být přesměrováni přímo na naši stránku YouTube. Nejedná se přitom o odkaz vyžadující povinný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Navíc přitom používáme rozšířený režim ochrany údajů společnosti YouTube, proto se u těchto odkazů nenastaví žádné soubory cookie k analýze uživatelského chování.

Odpovědným orgánem za tento externí odkaz je Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google .

Vystoupení na sociálních sítích

Na těchto sociálních sítích provozujeme veřejně přístupné profily:

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“)
 • X (dříve Twitter): Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko (dále jen „X“)
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Instagram“)
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „YouTube“)
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „LinkedIn“)
 • Pinterest: Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen „Pinterest“)
 • TikTok: TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko (dále jen „TikTok“)

Naše profily na sociálních sítích provozujeme ve společné odpovědnosti s příslušnými provozovateli těchto sítí na základě dohod o společné odpovědnosti podle čl. 26 GDPR..

Při návštěvě našich profilů na sociálních sítích zpracovávají odpovědné strany osobní údaje návštěvníků následovně:

V souvislosti s provozováním našich profilů na sociálních sítích používáme analytické funkce, které jsou na nich k dispozici, abychom získali statistické vyhodnocení týkající se návštěvníků našich profilů na sociálních sítích.

K tomu poskytovatelé sítí používají při návštěvě naší platformy profilové soubory cookie a podobné technologie a je vždy vytvořen jednoznačný uživatelský kód. Tento kód lze přiřadit k vašim uživatelským údajům, pokud jste u příslušného poskytovatele sítě zaregistrováni.

Informace uložené s uživatelským kódem budou zpracovávat provozovatelé sítí, zejména když jako uživatel tyto služby navštívíte. Také jiné subjekty, jako například partneři či třetí strany, mohou používat v rámci těchto služeb soubory cookie, aby poskytovali služby společnostem inzerujícím na sítích.

Bližší informace ke zpracování údajů ze strany provozovatelů sítí naleznete v příslušných Zásadách ochrany osobních údajů:

Zpracování údajů umožňuje provozovatelům sítí zlepšovat nabízení reklamy a slouží k optimalizaci našich marketingových aktivit získáváním statistických údajů.

Vypracované statistiky týkající se návštěvníků budou předávány výhradně v anonymizované podobě a nemáme žádný přístup k žádným podkladovým údajům.

Navíc své profily na sociálních sítích využíváme ke komunikaci s našimi zákazníky, uživateli a zájemci a abychom je informovali o naší nabídce služeb. Tímto způsobem získáváme příp. další informace, např. na základě komentářů uživatelů nebo soukromých zpráv. Zpracování probíhá výhradně za účelem komunikace a interakce s Vámi.

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na optimální prezentaci naší společnosti a našich produktů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V případě platforem Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest a TikTok existuje možnost, že některé ze získaných informací budou zpracovávány mimo Evropskou unii v USA. Předávání údajů probíhá vždy na základě tzv. standardních smluvních doložek, aby byla zaručena přiměřená úroveň ochrany údajů. Na tato zpracování nemáme žádný vliv. My sami nepředáváme žádné osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich profilů na sociálních sítích.

Nástroje pro zasílání e-mailů

Zasílání servisních a transakčních e-mailů

Pro účely zasílání transakčních a servisních e-mailů používáme nástroje Mailgun a Sparkpost našich zpracovatelů Mailgun Technologies, Inc. (112 E Pecan St, #1135, San Antonio, TX, 78205, USA) a Sparkpost (9160 Guilford Rd, Columbia, MD 21046, USA). Za tímto účelem předáváme poskytovateli e-mailových služeb následující osobní údaje:

 • vaše e-mailová adresa,
 • jméno a příjmení,
 • jméno vašeho obchodníka a
 • ID vaší transakce.

Zpracování v rámci zasílání transakčních a servisních e-mailů je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Chceme přitom zajistit, aby byly komunikační procesy podle potřeby automatizovány, zejména v případě vámi iniciovaných akcí, a abychom vám co nejrychleji předali informace související s bezpečností.

Zasílání informačních e-mailů

Ke správě a uskutečňování outreach informačních kampaní používáme nástroj Pitchbox společnosti Pitchbox, LLC (626 Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, USA). Pitchbox je webové řešení, které nám umožňuje odesílání a přijímání e-mailů a s tím související měření úspěšnosti našich outreach informačních kampaní. Přitom jsou Pitchboxu zasílány následující osobní údaje:

 • vaše e-mailová adresa.

Pokud jste byli kontaktováni prostřednictvím Pitchboxu v rámci kampaně outreach, potom je to v souladu se zákonem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na základě toho vyplývá požadovaný převažující oprávněný zájem z rozšiřujícího důvodu 47 GDPR, který uznává oprávněný zájem nabízet přímou reklamu, a ze skutečnosti, že jsou kontaktováni pouze blogeři a redaktoři, kteří mohou mít zájem na spolupráci s Chrono24.

Řešení pro prevenci podvodů

Chceme, aby bylo pro vás obchodování na Chrono24 co nejbezpečnější. Za účelem prevence podvodů proto využíváme řešení od specializovaných poskytovatelů služeb a získáváme informace od těchto poskytovatelů služeb v souvislosti s transakcemi na Chrono24. Mimo jiné je zpracovávána IP adresa koncového zařízení, ze kterého se na naše webové stránky přistupuje, a další informace v souvislosti s používáním Chrono24. Přiřazení konkrétnímu uživateli z naší strany není možné. K tomu dochází pouze v případě, že na základě informací existuje podezření na podvodné jednání. Kde je to vhodné, jsou specializovanými poskytovateli služeb společnosti se sídlem v USA. Odpovídající výběr se však provádí pouze u poskytovatelů služeb, kteří nabízejí tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise. To zajišťuje, že spolupracujeme pouze s poskytovateli služeb, kteří mohou zaručit odpovídající úroveň ochrany údajů, která je rovnocenná ochraně údajů v EU. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Aby se zabránilo pokusům o podvody na úkor našich zákazníků a na naše náklady, je to v rozšiřujícím důvodu 47 GDPR výslovně uznáno jako oprávněný zájem.

IDnow

Abychom identifikovali uživatele na naší platformě, používáme řešení AutoIdent našeho zpracovatele IDnow (Auenstraße 100, 80469 Mnichov, Německo). Jedná se přitom o verifikační aplikaci, která pomocí kamery smartphonu zaznamená průkaz koncového uživatele a tím provádí online verifikaci. Zaznamenávají se přitom následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše datum narození,
 • vaše identifikační číslo,
 • vaše e-mailová adresa,
 • vaše číslo mobilního telefonu a
 • videozáznam vašeho obličeje.

Dále jsou zaznamenávány osobní identifikovatelné údaje občanského průkazu, které slouží k nepochybnému potvrzení totožnosti uživatele. Veškeré informace používáme výhradně k ověření a identifikaci uživatelů. K dalšímu zpracování pro jiné účely nedochází.

Řešení AutoIdent není plně automatizovaný proces. Jakmile ověřovací aplikace zjistí nesrovnalosti, pracovníci IDnow údaje znovu ručně zkontrolují.

Osobní údaje jsou shromažďovány jako předsmluvní opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kromě toho jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem přitom spočívá v prevenci podvodů a s tím souvisejícím obecném zvýšení bezpečnosti tržiště.

Nahlásit inzerát

Jestliže máte podezření, že se u nějakého inzerátu jedná o podvod, můžete to společnosti Chrono24 nahlásit pomocí příslušného formuláře. Naši zpracovatelé Sparkpost a Mailgun přitom zpracovávají následující osobní údaje:

 • vaše jméno a příjmení
 • vaše e-mailová adresa a
 • vaše telefonní číslo.

Zpracování vašich osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Požadovaný převážný oprávněný zájem společnosti Chrono24 GmbH podle toho vyplývá z předcházení podvodům a s tím spojeným zlepšováním bezpečnosti tržiště.

Další informace o našich poskytovatelích služeb pro doručování e-mailů najdete v 9.1. našich Zásad ochrany osobních údajů.

Vnitrokoncernový přenos osobních údajů pro prevenci podvodů

V rámci prevence podvodů jsou údaje potenciálně podvodných zákazníků, předávány v rámci koncernu společnosti Chrono24 Direct GmbH. Chrono24 Direct GmbH je partnerskou společností Chrono24 GmbH, která inzeruje hodinky na naší platformě. Osobní údaje jsou tak předány společnosti Chrono24 Direct GmbH, aby se zabránilo uzavření transakce s potenciálně podvodnými zákazníky. Mezi Chrono24 GmbH a Chrono24 Direct GmbH jsou vzájemně předávány příp. následující osobní údaje:

 • vaše e-mailová adresa a
 • vaše jméno a příjmení.

Předávání osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Podle toho vyplývá oprávněný zájem naší společnosti a Chrono24 Direct GmbH jako společně odpovědného subjektu podle čl. 26 GDPR z prevence podvodů a s tím spojeného zvýšení obecné bezpečnosti platformy.

Uzavřeli jsme se společností Chrono24 Direct GmbH dohodu o společné odpovědnosti ve smyslu čl. 26 GDPR, takže práva a svobody dotčených osob mohou být i nadále zajištěny oběma stranami a obě strany se zavazují zpracovávat údaje v souladu s GDPR.

Opatření pro ochranu před spamem

Používáme nástroj Turnstile našeho zpracovatele Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA; dále jen „Cloudflare")) k analýze, zda záznamy na našich webových stránkách vytvářejí lidé nebo zda se jedná o výsledky automatického strojového zpracování. Díky tomu můžeme naše webové stránky chránit před automatickým vyzvídáním, zneužíváním a spamem.

K dosažení výše uvedeného účelu Turnstile automaticky vybírá údaje ze série úkolů prohlížeče údaje na základě telemetrie a chování uživatelů během relace na našich webových stránkách. Mezi tyto údaje patří mimo jiné:

 • vaše IP adresa,
 • informace o konfiguraci systému,
 • informace o vašem operačním systému a
 • nastavení vašeho uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka a prohlížeče, záhlaví, uživatelský agent).

Kromě toho používá nástroj Turnstile tak zvané „Private Access Tokens“ pro analýzu výše uvedeného účelu. Tyto tokeny poskytují Turnstile výrobci zařízení. Pomocí těchto tokenů nástroj ověřuje, zda jsou návštěvníci stránek lidé. Ve spolupráci s poskytovateli třetích stran, jako jsou výrobci zařízení, tak mohou být údaje ověřeny, aniž by musely být znovu zaznamenány nástrojem Turnstile.
Pokud čistě datová analýza ze strany Turnstile nedojde k jasnému výsledku, bude návštěvník webové stránky vyzván k provedení další akce (např. kliknutí na tlačítko). Tato interakce slouží jako poslední kontrola, zda je návštěvník webové stránky člověk.

Společnost Cloudflare nezpracovává shromážděné údaje pro svou vlastní potřebu. Kromě toho nejsou v průběhu analýzy dosazovány ani vyhledávány soubory cookie k tomu, aby se sbíraly nebo ukládaly informace.

Zpracování osobních údajů v rámci zajištění ochrany před spamem používáním nástroje Turnstile je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zde požadovaný oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů a s tím spojeného obecného zvýšení bezpečnosti tržiště.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare.

Ověření totožnosti prostřednictvím služby Ubble

Abychom mohli identifikovat uživatele na naší platformě v rámci prevence podvodů, používáme řešení Ubble AutoIdent od smluvního zpracovatele NJFVision SAS (20 Bis Rue La Fayette, 75009 Paříž, Francie). V rámci procesu ověření totožnosti obdržíte odkaz pro zahájení ověření buď naskenováním QR kódu, nebo obdržením SMS. Poté budete vyzváni k pořízení videozáznamu svého dokladu totožnosti a svého obličeje podle pokynů společnosti Ubble, aby bylo možné ověřit vaši totožnost.

Přitom se zpracovávají následující osobní údaje:

 • Videozáznamy vašeho obličeje,
 • videozáznamy vámi nahraného dokladu totožnosti,
 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše datum narození,
 • vaše adresa,
 • příp. číslo vašeho mobilního telefonu,
 • příp. číslo vašeho občanského průkazu a
 • biometrické identifikátory.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v prevenci podvodů a s tím spojeným všeobecným zvýšením bezpečnosti tržiště. Přitom se jedná podle bodu odůvodnění 47 GDPR o právně uznávaný oprávněný zájem.

Všechny informace jsou zpracovávány výhradně za účelem ověření vaší totožnosti. Další zpracování pro jiné účely se neprovádí.

Vámi nahrané údaje budou po 96 hodinách vymazány. Výsledek ověření totožnosti potom vidíme po dobu 90 dnů.

Řešení AutoIdent není plně automatizovaný proces. Jakmile Ubble v rámci procesu ověřování totožnosti zjistí nesrovnalosti, údaje jsou znovu ručně zkontrolovány zaměstnancem.

Nástroje pro online schůzky

Zoom

Pro provádění rozhovorů v rámci uživatelských studií používáme nástroj Zoom našeho poskytovatele Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA; dále jen „Zoom"). Komunikace přes Zoom probíhá s uživateli Chrono24, kteří se účastní našich studií. Při používání nástroje Zoom jsou zpracovávány různé druhy údajů, přičemž rozsah zpracovávaných údajů závisí na vašich zadaných údajích před a během účasti na schůzce přes Zoom. V důsledku toho mohou být předmětem zpracovávání následující osobní údaje:

 • vaše zobrazované jméno,
 • vaše e-mailová adresa,
 • váš profilový obrázek,
 • metadata schůzky (datum, čas, ID schůzky, informace o zařízení a hardwaru),
 • vaše IP adresa a
 • textové, audio a video údaje.

Za účelem zobrazení videí a přehrání audia budou během trvání schůzky přes Zoom zpracovávány údaje o mikrofonu a kameře vašeho koncového zařízení. Kameru nebo mikrofon však můžete kdykoli sami vypnout přes aplikaci Zoom.

Navíc máte možnost zapojit se přes telefon ke schůzce v nástroji Zoom. Při této příležitosti se navíc zpracovávají následující osobní údaje:

 • vaše telefonní číslo,
 • název země a
 • příp. další údaje o připojení, jako je IP adresa použitého zařízení.

Zpracovávání osobních údajů je právně přípustné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš k tomu nezbytný oprávněný zájem spočívá v efektivní realizaci online schůzek v rámci uživatelských studií.

Pokud jste vyjádřili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pak navíc zhotovíme záznam schůzky přes Zoom. Za tímto účelem se interně na našich serverech uloží MP4 soubor všech video-, audio a prezentačních nahrávek, M4A soubor všech audio nahrávek a textový soubor s chatem během schůzky přes Zoom k vyhodnocení uživatelské studie.

Abychom zajistili přiměřenou úroveň ochrany údajů, nakonfigurovali jsme náš Zoom tak, by bylo možné používat pro provádění online schůzek pouze datová centra v EU, v EHS, resp. v bezpečných třetích zemích, jako jsou např. Kanada nebo Japonsko.

Microsoft Teams

Pro provádění online schůzek a webinářů, jakož i k výměně informací přes chat používáme nástroj Microsoft Teams (dále jenom jako: Teams) našeho zpracovatele Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko). Komunikace přes Teams přitom probíhá s externími uživateli a uživateli Chrono24, kteří se účastní našich studií. Při používání nástroje Teams jsou zpracovávány různé druhy údajů, přičemž rozsah zpracovávaných údajů závisí na Vašich zadaných údajích před a během účasti na schůzce přes Teams. V důsledku toho mohou být předmětem zpracovávání následující osobní údaje:

 • Vaše zobrazované jméno,
 • vaše e-mailová adresa,
 • váš profilový obrázek,
 • metadata schůzky (datum, čas, ID schůzky, informace o zařízení a hardwaru),
 • vaše IP adresa a
 • textové, audio a video údaje.

Za účelem zobrazení videí a přehrání audia budou během trvání schůzky přes Teams zpracovávány údaje mikrofonu a kamery vašeho koncového zařízení. Kameru nebo mikrofon však můžete kdykoli sami vypnout přes aplikace Zoom.

Navíc máte možnost zapojit se přes telefon ke schůzce v nástroji Teams. Při této příležitosti se navíc zpracovávají následující osobní údaje:

 • vaše telefonní číslo,
 • název země a
 • příp. další údaje o připojení, jako je IP adresa použitého zařízení.

Právním základem pro zpracovávání údajů při provádění schůzek přes Teams je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou schůzky prováděny v rámci smluvních vztahů.

Jestliže s vámi neevidujeme žádný smluvní vztah, představuje právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zde náš zájem spočívá v efektivní realizaci schůzek přes Teams a v provádění uživatelských studií v souladu s potřebami.

Pokud budeme chtít schůzku přes Teams nahrávat, budeme to předem transparentně komunikovat. Záznam se uskuteční pouze v případě, že jste nám k tomu dali své svolení podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů, jako dodatečné ochranné opatření jsme naše týmy nakonfigurovali tak, aby byla data uložena pouze v datových centrech v Evropské unii.

Práva dotčených subjektů údajů

Máte právo:

 • váš souhlas, který jste nám dříve udělili, podle čl. 7 odst.3 GDPR kdykoli odvolat. V důsledku toho nesmíme nadále pokračovat ve zpracování osobních údajů, které se zakládá na vašem souhlasu;
 • požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 GDPR. Můžete požadovat především informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo jsou poskytovány, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva podat stížnost, původu Vašich osobních údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a také o existenci automatizovaného rozhodování včetně vytváření profilů, příp. příslušné informace týkající se podrobností;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat okamžitou opravu vašich nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které o vás ukládáme;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud se nepožaduje zpracování pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajoby právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, pokud je zpracovávání nezákonné, ale odmítáte jejich výmaz a my údaje nepotřebujeme, vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, anebo jste vznesli v souladu s článkem 21 GDPR námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu, nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě a
 • podle čl. 77 GDPR podat stížnost dohlížecímu orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo v sídle naší společnosti.

Právo na vznesení námitky

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte v souladu s čl. 21 GDPR právo na vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které se týkají vaší konkrétní situace, nebo je námitka zaměřena proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou realizujeme bez upřesnění konkrétní situace.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na námitku, stačí poslat e-mail na .

Bezpečnost údajů

Pro naši webovou stránku používáme široce používanou metodu TLS (Security Layer Security) ve spojení s aktuálně nejvyšším stupněm kódování, podporovanou vaším prohlížečem. TLS je bezpečný a osvědčený standard, který je např. používán také v online bankovnictví. Bezpečné šifrované připojení rozpoznáte mj. podle přípony „s“ v protokolu http (tedy https://..) v řádku adresy vašeho prohlížeče nebo podle symbolu zámku ve spodní části vašeho prohlížeče.

Podnikneme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v závislosti na technologickém vývoji.

Pokud se u nás zaregistrujete jako uživatel, je přístup k vašemu uživatelskému účtu možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. Vždy, když s námi ukončíte komunikaci, měli byste zachovat důvěrnost vašich informací ohledně přístupu a zavřít okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte počítač spolu s ostatními.

Také bereme velmi vážně vnitropodnikovou ochranu osobních údajů. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsme zavázali mlčenlivostí a zachováváním ustanovení právní ochrany osobních údajů.

Doba uložení

V zásadě budou vaše údaje vymazány s přihlédnutím k době uchovávání podle obchodního a daňového práva, přičemž účel jejich shromažďování neplatí, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním. Vyhrazujeme si také právo uchovávat určité kategorie údajů po dobu tří let, pokud lze údaje použít k prokázání určitých skutečností a k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Aktualizace a změna těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné, stav duben 2024.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoli stáhnout a vytisknout na webové stránce
https://www.chrono24.sk/info/datenschutz.htm .